Διευθυντική Ομάδα Διοικητικών Υπηρεσιών

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
86η Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010  8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
87η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
88η Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
89η Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010 (αντί στις 28/10/2010) 8.00-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό
90η Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
91η Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
92η Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 (αντί στις 23/12/2010) 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
93η Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
94η Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
95η Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
96η Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
97η Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 (αντί στις 08/03/2011) 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
98η Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
99η Τρίτη 5 Απριλίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
100η Τρίτη 19 Απριλίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
101η Τρίτη 3 Μαΐου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
102η Τρίτη 17 Μαΐου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
103η Τρίτη 31 Μαΐου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
104η Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
105η Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
106η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
107η Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
108η Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
109η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
110η Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα  Τελικό
111η Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
112η Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
113η Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
114η Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
115η Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
116η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
117η Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
118η Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
119η Τρίτη 24 Απριλίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
120η Τρίτη 8 Μαΐου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
121η Τρίτη 22 Μαΐου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
122η Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
123η Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
124η Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
125η Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
126η Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
127η Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
128η Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
129η Τρίτη  20 Νοεμβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
130η Τρίτη  4 Δεκεμβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
131η Τρίτη  18 Δεκεμβρίου 2012 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
132η Τρίτη  15 Ιανουαρίου 2013 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
133η Τρίτη  29 Ιανουαρίου 2013 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
134η Τρίτη  12 Φεβρουαρίου 2013 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
135η Τρίτη  26 Φεβρουαρίου 2013 8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
136η Τρίτη 12 Μαρτίου 2013  8.00-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
137η Τρίτη  9 και 16 Απριλίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
138η Τρίτη  23 Απριλίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
139η Τρίτη  14 Μαΐου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
140η Τρίτη  28 Μαΐου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
141η Τρίτη  11 Ιουνίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
142η Τρίτη 25 Ιουνίου 2013  8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
143η Τρίτη 9 Ιουλίου 2013  8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
144η Τρίτη 23 Ιουλίου 2013  8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
145η Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
146η Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
147η Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
148η Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
149η Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013  8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
150η Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013  8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
151η Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013  8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα A' (No.1-3) Τελικό
152η Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014  8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
153η Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
154η Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 (έκτακτη) 8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
 155η Τρίτη  11 Φεβρουαρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό 
 156η Τρίτη  25 Φεβρουαρίου 2014 8.15-10.00 π.μ.  Τελικό 
157η Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 8.00-10.00 π.μ. Τελικό
158η Τρίτη  18 Μαρτίου 2014 8.15-10.00 π.μ.  Τελικό
159η Τρίτη 15 Απριλίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό
160η Τρίτη 6 Μαΐου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
161η Τρίτη 20 Μαΐου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
162η Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
163η Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό
164η Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό 
165η Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Τελικό
166η Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα  Τελικό
167η Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
168η Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό 
169η Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
170η Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
171η Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
172η Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
173η Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
174η Τρίτη 7 Απριλίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
175η Τρίτη 21Απριλίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
176η Τρίτη 19 Μαΐου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
177η Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
178η Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
179η Τρίτη 18 Ιουνίου 2015 (έκτακτη) 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
180η Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
181η Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
182η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
183η Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015  10.00-11.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
184η Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
185η Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό
186η Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό 
187η Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 8.15-10.00 π.μ. Έγγραφα Τελικό 
188η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 8.15-10.00 π.μ.  Έγγραφα  Τελικό 
189η
 Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
190η Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
191η Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα  Τελικό
192η Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
193η Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα  Τελικό 
194η Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
195η Τρίτη 5 Απριλίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
196η Τρίτη 19 Απριλίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
197η Τρίτη 10 Μαΐου 2016 8.30-10.00 π.μ.   Τελικό 
198η Τρίτη 24 Μαΐου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
199η Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
200η Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
201η  Τρίτη  18 Οκτωβρίου 2016  8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα

Τελικό 

 202η   Τρίτη  8 Νοεμβρίου 2016   8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα Τελικό 
 203η   Τρίτη  29 Νοεμβρίου 2016   8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα Τελικό 
 204η   Τρίτη  10 Ιανουαρίου 2017   8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα Τελικό
 205η  Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017  8.30-10.00 π.μ.  Έγγραφα Τελικό 
206η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017  8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα Τελικό
207η Τρίτη  14 Μαρτίου 2017 8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα Τελικό
208η Τρίτη 25 Απριλίου 2017  8.30-10.00 π.μ. 

  Έγγραφα Α' (Νο. 1-4) 

 Έγγραφα Β' (Νο. 5-10)

Τελικό
209η Τρίτη 30 Μαΐου 2017  8.30-10.00 π.μ.    Έγγραφα Τελικό
210η Τρίτη 27 Ιουνίου 2017  8.30-10.00 π.μ.    Έγγραφα  
211η  Τρίτη  18 Ιουλίου 2017  8.30-10.00 π.μ.   Έγγραφα  
           
  
Όλες οι συνεδρίες θα γίνουν στην αίθουσα 117.