Διάφορα

16/03/2010            Δείκτες Εκπαίδευσης Προσωπικού για το Έτος 2009 (Παράρτημα 1 Παράρτημα 2 )
10/01/2009    Πολιτική για εξετάσεις για πρόσληψη Διοικητικού και Εργατικού προσωπικού
    Πολιτική για θέσεις Διοικητικού Προσωπικού με μίσθωση
    Αξιοποίηση κονδυλίων προϋπολογισμού στον κατάλληλο χρόνο
    Πρόγραμμα Erasmus Staff Training
    Λειτουργία Επιτροπών
29/08/2007    Συνεργασία με εταιρείες για την διαχείριση εγγράφων
25/01/2006    Διαμονή σε ξενοδοχεία για υπηρεσιακά ταξίδια στις Βρυξέλλες - Cyprus Brussels, selected hotels and rates 2007
05/09/2006    Ο περί αξιολόγησης για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (Ν97(Ι)/2006)
05/09/2006   Ο περί αξιολόγησης για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το ʼρθρο 52 του Συντάγματος
04/05/2006   Νέος Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων - Αρμοδιότητες
11/04/2006   Μετακόμιση στο «Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
16/01/2006    Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς
17/02/2005    Οργάνωση και Λειτουργία Αρχείου - Εξουσιοδότηση Προσωπικού για χειρισμό Πληροφοριών, Μηνυμάτων, Μέσων και Υλικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης