ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
PETROU ZACHARIAS
...
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
120
(+357) 22 893 697
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική                                                                    

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Visiting PhD Student in Accounting (Fall 2018)

University of North Carolina, Kenan-Flagler Business School

 

Master of Science in Energy & Earth Resources (2015)

The University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences        

Thesis: “Water-Energy Nexus: Case Study Marcellus Shale Gas Play”

 

Master of Science in Engineering (Engineering Mechanics) (2013)

The University of Texas at Austin, Aerospace Engineering and Engineering Mechanics        

Thesis: “Thermo-Electro-Mechanical Behaviour of Ferroelectric Nanodots”

 

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (2011)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών        

Διπλωματική Εργασία: “Προβλήματα Συγκέντρωσης Τάσεων σε Υλικά με Απόκριση

Τύπου Βαθμιδας Ελαστικότητας”

  • Financial Analysts
  • Capital Markets Research
  • Financial Reporting & Disclosure
 

Profile Information

PhD in Finance

University of Cyprus, Department of Accounting and Finance   

    

Visiting PhD Student in Accounting (Fall 2018)

University of North Carolina, Kenan-Flagler Business School

 Master of Science in Energy & Earth Resources (2015)

The University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences       

Thesis: “Water-Energy Nexus: Case Study Marcellus Shale Gas Play”

 

Master of Science in Engineering (Engineering Mechanics) (2013)

The University of Texas at Austin, Aerospace Engineering and Engineering Mechanics        

Thesis: “Thermo-Electro-Mechanical Behaviour of Ferroelectric Nanodots”

 

Bachelor of Science in Applied Mathematical & Physical Sciences (2011)

National Technical University of Athens, School of Applied Mathematical & Physical Sciences        

Thesis: “Stress Concentration Around the Tip of Wedges in Grade-Two Elasticity”

  • Financial Analysts
  • Capital Markets Research
  • Financial Reporting and Disclosure