ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
BALASOPOULOS ANTONIS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
005
+357 22892108
+357 22750310
ucy.academia.edu/AntonisBalasopoulos

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Άριστα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Magister Artium) στις Αγγλικές Σπουδές (με διάκριση), University of Minnesota, Twin Cities, 1994. Διδακτορικό (Doctor of Philosophy) στις Αγγλικές Σπουδές, με δευτερεύουσα ειδίκευση στη Συγκριτική Λογοτεχνία και τις Πολιτισμικές Σπουδές, University of Minnesota, Twin Cities, 1998. Έχει διατελέσει ερευνητικός υπότροφος του Princeton University (2004-05). Έχει επίσης διδάξει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα University of Minnesota (ως βοηθός καθηγητή), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ως μεταπτυχιακός συνεργάτης), Dartmouth College (ως διδάσκων του Ινστιτούτου Αμερικανικών Σπουδών) και University of California, Santa Cruz (ως επισκέπτης καθηγητής).

Συγκριτικές σπουδές στην Ουτοπία· Αμερικανική πεζογραφία του 18ου-19ου αιώνα· Λογοτεχνική γεωγραφία και σημειωτική παραγωγή του χώρου· Κριτική θεωρία, ιδιαίτερα Μαρξισμός, θεωρία εθνικισμού, αποικιοκρατίας και παγκοσμιοποίησης· Θεωρία του μυθιστορήματος· Πολιτική θεωρία· Οπτική κουλτούρα, ιδιαίτερα κινηματογράφος.

BOOKS AND SPECIAL ISSUES:

Antonis Balasopoulos and Stephanos Stephanides, eds. "Comparative Literature and Global Studies: Histories and Trajectories." Gramma: Journal of Theory and Criticism 13 (2005). Special issue. 230 pages.

Antonis Balasopoulos, Gesa Mackenthun, Theodora Tsimpouki, eds. Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United States. Heidelberg: Universitatsverlag Winter, 2008. 330 pages.

Antonis Balasopoulos and Apostolos Lampropoulos, eds. Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. [States of Theory: History and Geography of Critical Narratives]. Athens: Metaichmio, 2009. 583 pages.

Antonis Balasopoulos. Through the Loophole: Archive of Elliptical Impulses [Ap' to mati tis velonas: Arheio Elliptikwn Parormisewn]. Athens: Astra, 2011. 69 pages.

Antonis Balasopoulos. The Book of Brief Reflections. [To Vivlio ton mikron syllogismon]. Athens: Astra, 2011. 93 pages.

Antonis Balasopoulos, ed. Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012).

CHAPTERS IN BOOKS:

"The Fractured Image: Plato, the Greeks, and the Figure of the Ideal City." Exploring the Utopian Impulse: Essays on Utopian Thought and Practice, eds. Tom Moylan and Michael Griffin. Oxford: Peter Lang, 2007. 117-137.

"'Utopian and Cynical Elements': Chaplin, Cinema and Weimar Critical Theory." Futurescapes: Space in Utopian and Science Fiction Discourses, ed. Ralph Pordzik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. 327-258.

"Theoreia, Istoria, Kuriarhia". Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. Athens: Metaichmio, 2010. 475-516.

"Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field" (bilingual text). Utopia Project Archive, 2006-2010, ed. Vassilis Vlastaras. Athens: School of Fine Arts Publications, 2011. 59-67.

"Varieties of Lacanian Anti-Utopianism". Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions, ed. Artur Blaim and Ludmila Gruszewska-Blaim. Frankfurt-am-Maim: Peter Lang, 2012. 69-80, 272-275.

"Pigs in Heaven? Utopia, Animality and Plato's Huopolis." The Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and Imagination, ed. Jorge Bastos da Silva. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013. 8-27.

"Celestial Cities and Rationalist Utopias". In The Cambridge Companion to the City in Literature. Ed. Kevin McNamara. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 17-30.

"The Negation of Negation: On Demand the Impossible and the Question of Critical Utopia". In Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination, revised edition, Oxford: Peter Lang, 2014. 263-269.

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS:

"Unworldly Worldliness: America and the Trajectories of Utopian Expansionism." Utopian Studies 15.2 (Spring 2004): 3-35. (University Press of America)

"'Suffer a Sea Change': Spatial Crisis, Maritime Modernity, and the Politics of Utopia." Cultural Critique 63 (Winter 2006): 122-156. (University of Minnesota Press)

"Nesologies: Island Form and Postcolonial Geopoetics." Postcolonial Studies 11.1 (2008): 9-26. (Routledge)

"Ghosts of the Future: Marxism, Deconstruction, and the Afterlife of Utopia." Theory & Event 12.3 (2009): 1-19. (Johns Hopkins University Press)

"The Discreet Charm of the 'Anarchist Sublime': Sovereign Power and Bare Life Revisited". Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-23. Stanford University.

Introduction: Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-34. Stanford University.

"Factories, Utopias, Decoration and Upholstery: On Utopia, Modernism and Everyday Life". Utopian Studies 25.2 (2014): 268-298. (Penn State University Press)

"Dark Light: Utopia and the Question of Surplus Population." Utopian Studies 27.3 (2016): 615-629. (Penn State University Press)

 

Για το πλήρες βιογραφικό, πατήστε εδώ

Profile Information

Undergraduate studies at Aristotle University, Thessaloniki (B.A English Language and Literature 1991). Graduate Studies at the University of Minnesota, Twin Cities (M.A English 1994; Ph.D English, Minor in Comparative Literature and Cultural Studies, 1998). He has taught at the Aristotle University of Thessaloniki (2001), the University of Minnesota (1994-97), and the University of California, Santa Cruz (2007). He has held a Visiting Research Fellowship at Princeton University (2004-05) and has been appointed Institute Faculty at the Dartmouth Institute of American Studies, Dartmouth College (June 2007).

Comparative Utopian studies; literature and culture of US empire; literature, geography and the production of space; critical theory, especially Marxism, postcolonial studies, and theories of the political; visual culture, especially cinema.

BOOKS AND SPECIAL ISSUES:

Antonis Balasopoulos and Stephanos Stephanides, eds. "Comparative Literature and Global Studies: Histories and Trajectories." Gramma: Journal of Theory and Criticism 13 (2005). Special issue. 230 pages.

Antonis Balasopoulos, Gesa Mackenthun, Theodora Tsimpouki, eds. Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United States. Heidelberg: Universitatsverlag Winter, 2008. 330 pages.

Antonis Balasopoulos and Apostolos Lampropoulos, eds. Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. [States of Theory: History and Geography of Critical Narratives]. Athens: Metaichmio, 2009. 583 pages.

Antonis Balasopoulos. Through the Loophole: Archive of Elliptical Impulses [Ap' to mati tis velonas: Arheio Elliptikwn Parormisewn]. Athens: Astra, 2011. 69 pages.

Antonis Balasopoulos. The Book of Brief Reflections. [To Vivlio ton mikron syllogismon]. Athens: Astra, 2011. 93 pages.

Antonis Balasopoulos, ed. Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012).

CHAPTERS IN BOOKS:

"The Fractured Image: Plato, the Greeks, and the Figure of the Ideal City." Exploring the Utopian Impulse: Essays on Utopian Thought and Practice, eds. Tom Moylan and Michael Griffin. Oxford: Peter Lang, 2007. 117-137.

"'Utopian and Cynical Elements': Chaplin, Cinema and Weimar Critical Theory." Futurescapes: Space in Utopian and Science Fiction Discourses, ed. Ralph Pordzik. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. 327-258.

"Theoreia, Istoria, Kuriarhia". Chores Tes Theorias: Istoria kai Geographia twn Kritikwn Aphegematwn. Athens: Metaichmio, 2010. 475-516.

"Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field" (bilingual text). Utopia Project Archive, 2006-2010, ed. Vassilis Vlastaras. Athens: School of Fine Arts Publications, 2011. 59-67.

"Varieties of Lacanian Anti-Utopianism". Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions, ed. Artur Blaim and Ludmila Gruszewska-Blaim. Frankfurt-am-Maim: Peter Lang, 2012. 69-80, 272-275.

"Pigs in Heaven? Utopia, Animality and Plato's Huopolis." The Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and Imagination, ed. Jorge Bastos da Silva. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013. 8-27.

"Celestial Cities and Rationalist Utopias". In The Cambridge Companion to the City in Literature. Ed. Kevin McNamara. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 17-30.

"The Negation of Negation: On Demand the Impossible and the Question of Critical Utopia". In Tom Moylan, Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination, revised edition, Oxford: Peter Lang, 2014. 263-269.

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS:

"Unworldly Worldliness: America and the Trajectories of Utopian Expansionism." Utopian Studies 15.2 (Spring 2004): 3-35. (University Press of America)

"'Suffer a Sea Change': Spatial Crisis, Maritime Modernity, and the Politics of Utopia." Cultural Critique 63 (Winter 2006): 122-156. (University of Minnesota Press)

"Nesologies: Island Form and Postcolonial Geopoetics." Postcolonial Studies 11.1 (2008): 9-26. (Routledge)

"Ghosts of the Future: Marxism, Deconstruction, and the Afterlife of Utopia." Theory & Event 12.3 (2009): 1-19. (Johns Hopkins University Press)

"The Discreet Charm of the 'Anarchist Sublime': Sovereign Power and Bare Life Revisited". Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-23. Stanford University.

Introduction: Intellectuals and the State: Complicities, Confrontations, Ruptures. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 3 (2012): 1-34. Stanford University.

"Factories, Utopias, Decoration and Upholstery: On Utopia, Modernism and Everyday Life". Utopian Studies 25.2 (2014): 268-298. (Penn State University Press)

"Dark Light: Utopia and the Question of Surplus Population." Utopian Studies 27.3 (2016): 615-629. (Penn State University Press)

 

For full CV, click here