ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
KADIANAKI IRINI
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B212
22892063
22892071
-

Προσωπικό Προφίλ

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-2005). Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στη Βρετανία ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές με αντικείμενο την Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΜPhil, 2006; PhD 2010) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και του Cambridge European Trusts (Vergottis Bursary). Είμαι μέλος της διεθνούς επιτροπής εκδοτών του επιστημονικού περιοδικού Culture & Psychology. Aπό τον Ιανουάριο του 2011, εργάζομαι στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κοινωνικές-ψυχολογικές διαστάσεις της μετανάστευσης: μέσα αντιμετώπισης ρατισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Θέματα διομαδικής επαφής και επικοινωνίας μεταξύ τοπικής κοινωνίας και μεταναστών. Η διαμεσολάβηση του πολιτισμού (cultural resources) στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στις ψυχολογικές μεταβάσεις (life transitions).Η ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση ταυτότητας μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η δια του λόγου Ψυχολογία (Discursive Psychology)Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Andreouli, E., Kadianaki, I., & Xenitidou, M. (2016). Citizenship and social psychology: an analysis of constructions of Greek citizenship. In C. Howarth & E. Adreouli  (Eds.), The Social Psychology of Everyday Politics. London: Routledge.

Kadianaki, I., & Andreouli, E. (2015). Essentialism in Social Representations of Citizenship: an Analysis of Greeks' and Migrants' Discourse. Political Psychology. doi: 10.1111/pops.12271.

Kadianaki, I., & Gillespie, A. (2015). Alterity and the Transformation of Social Representations: A Sociocultural Account. Integrative Psychological and Behavioral Science, 49(1), 73-8.

Kadianaki, I., O'Sullivan-Lago, R., & Gillespie, A. (2015). Identity transformations in intercultural encounters: A dialogical analysis. In F. Dervin & K. Risager (Eds.), Identity and Interculturality (pp. 29-45). London: Routledge.
Kadianaki, I. (2014a). Conceptualizing the mediating role of power asymmetries in research communication: A Social Representations approach.  Culture & Psychology, 20, 358-374.

Kadianaki, I. (2014b).  Sustaining identity change through the use of symbolic resources: the case of an immigrant living in Greece. In S. Salvatore, J. Valsiner, & A. Gennaro (Eds.), Multicentric identities in globalizing world (pp. 195-218). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Kadianaki, I. (2014c). The transformative effects of stigma: coping strategies as meaning-making efforts for immigrants living in Greece. Journal of Community and Applied Social Psychology, 24, 125-138.

Kadianaki, I., & Zittoun, T. (2014). Catalysts and regulators of psychological change in the context of immigration ruptures. In K. Cabell & J. Valsiner (Eds.), The Catalyzing Mind: Beyond models of causality. Annals of Theoretical Psychology, Vol. 11 (pp. 191-207). New York: Springer.

Gillespie, A., Kadianaki, I., & O' Sullivan-Lago, R. (2012). Encountering alterity: geographic and semantic movements. In J. Valsiner (Ed.), The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 695-709). Oxford University Press.

 

Profile Information

I received my first degree in Psychology at the University of Athens in 2005. I completed an MPhil (2006) and a PhD (2010) degree in Social and Developmental Psychology at the University of Cambridge in the UK, with the support of the Alexander Onassis Public Benefit Foundation and Cambridge European Trusts (Vergottis Bursary). I am on the editorial board of the journal “Culture & Psychology”. Since January 2011, I have been working at the Department of Psychology, University of Cyprus.

Social-psychological dimensions of immigration: resources for coping with racism and social exclusion. Issues of inter-group contact and communication between local and immigrant communities. Cultural-symbolic mediation in human development and during life-transitionsDevelopment and redefinition of the self through social interactionDiscursive, rhetorical psychologyQualitative Research Methods

Andreouli, E., Kadianaki, I., & Xenitidou, M. (2016). Citizenship and social psychology: an analysis of constructions of Greek citizenship. In C. Howarth & E. Adreouli  (Eds.), The Social Psychology of Everyday Politics. London: Routledge.

Kadianaki, I., & Andreouli, E. (2015). Essentialism in Social Representations of Citizenship: an Analysis of Greeks' and Migrants' Discourse. Political Psychology. doi: 10.1111/pops.12271.
 
Kadianaki, I., & Gillespie, A. (2015). Alterity and the Transformation of Social Representations: A Sociocultural Account. Integrative Psychological and Behavioral Science, 49(1), 73-8.
 
Kadianaki, I., O'Sullivan-Lago, R., & Gillespie, A. (2015). Identity transformations in intercultural encounters: A dialogical analysis. In F. Dervin & K. Risager (Eds.), Identity and Interculturality (pp. 29-45). London: Routledge.

Kadianaki, I. (2014a). Conceptualizing the mediating role of power asymmetries in research communication: A Social Representations approach.  Culture & Psychology, 20, 358-374.

Kadianaki, I. (2014b).  Sustaining identity change through the use of symbolic resources: the case of an immigrant living in Greece. In S. Salvatore, J. Valsiner, & A. Gennaro (Eds.), Multicentric identities in globalizing world (pp. 195-218). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 
Kadianaki, I. (2014c). The transformative effects of stigma: coping strategies as meaning-making efforts for immigrants living in Greece. Journal of Community and Applied Social Psychology, 24, 125-138.
 
Kadianaki, I., & Zittoun, T. (2014). Catalysts and regulators of psychological change in the context of immigration ruptures. In K. Cabell & J. Valsiner (Eds.), The Catalyzing Mind: Beyond models of causality. Annals of Theoretical Psychology, Vol. 11 (pp. 191-207). New York: Springer.
 
Gillespie, A., Kadianaki, I., & O' Sullivan-Lago, R. (2012). Encountering alterity: geographic and semantic movements. In J. Valsiner (Ed.), The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 695-709). Oxford University Press.