ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAZAMIAS GEORGIOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
Δ020
+357 22892184
-
ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/kazamias

Προσωπικό Προφίλ

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Νομικής, 1987.
Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο του Bradford (Βρετανία). Το θέμα της Διατριβής ήταν 'Η Συμμαχική Πολιτική έναντι της Κατεχόμενης Ελλάδας: ο Λιμός, 1941-44' (Allied Policy towards Occupied Greece: the 1941-44 Famine).
Λέκτορας, Τμήμα Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου του Bradford, 1990-91
Στρατιωτική Θητεία, 1991-93
Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1993-94
Λέκτορας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Bradford, (Lecturer A 1994-97, προάγωγή στη βαθμίδα Lecturer B τον Ιούνιο του 1997. Lecturer B, 1997-2002, σε άδεια χωρίς αποδοχές, 2000-2002)
Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2000-02.
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2002-08
Αναπληρωτής Καθηγητής, 2008- .
 
Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Μάιος 2011-Μάιος 2014
 
Διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας με τη Δ. Ευρώπη και τις ΗΠΑ τον 20ο αιώνα, Εξευρωπαϊσμός - Τοπική Ιστορία - Προφορική Ιστορία - Μικροιστορία - Οικονομική Ιστορία της Κύπρου 1960-74 - Νεοελληνική Διασπορά και Μετανάστευση - Ψηφιοποίηση Ιστορικών Αρχείων.
 
Ερευνητικά Προγράμματα
I. Επιστημονικός υπεύθυνος στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα "Η τουρκική εισβολή του 1974 και ο ξεριζωμός των Κερυνειωτών μέσα από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών"
II. Επιστημονικός υπεύθυνος (σε συνεργασία με τον Φ. Τσιμπόγλου, Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου) στο ερευνητικό πρόγραμμα "Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τα Αρχεία Προφορικής Ιστορίας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών" (ολοκληρώθηκε στις 31/12/2003).
III. Επιστημονικός υπεύθυνος στο εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα "Η Βρετανία και η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου, 1964-1967. Από τις διακοινοτικές συγκρούσεις στην Χούντα" (ολοκληρώθηκε στις 20/12/2006)
IV. Επιστημονικός υπεύθυνος στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα "Συγκρότηση Ιστορικού Μουσείου και Αρχείου Δήμου Ιδαλίου" (ΙΠΕ Ενίσχυση- (ολοκληρώθηκε στις 31/12/2006))
V. Επιστημονικός υπεύθυνος στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα "Η Αυτοκίνηση στην Κύπρο (ΙΠΕ-Ένταξη)"
VI. Επιστημονικός υπεύθυνος (με τον Φ. Τσιμπόγλου, Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Π. Παπαπολυβίου) στο ερευνητικό πρόγραμμα "Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (ΣΙΜΑΕ)"
VII. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΕΥΡΩΔΑΚΤΥΛΙΟΣ (χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2010-2013 (κύριος ερευνητής Γ. Γεωργής)

VIII. Λιμάνια και οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο, 1878-1927 (ερευνήτρια Δρ. Μ. Παναγιώτου- Χρηματοδοτήθηκε από το ΙΠΕ - Πρόγραμμα Ανθρω 0609) - Ports and economic development in Cyprus, 1878-1927 (Research Assistant Dr. Maria Panayiotou), 2011-2013 (Funded by the Cyprus Research Foundation-IPE-Programme Ανθρω 0609)

IX. “Economic History of Cyprus, 1878-1960” (με τον Καθ. Σ. Κληρίδη και την Dr. Μ. Παναγιώτου), (χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δεκ. 2016-Δεκ. 2018)

i. Βιβλία

PhD Thesis: G. Kazamias, Allied Policy towards Occupied Greece: the 1941-44 Famine, Bradford (Ph.D Thesis), 1990, pp. vii+370.

G. Pagomenos, Το Ημερολόγιο ενός Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο της Κορέας, Ιανουαριος-Νοέμβριος 1953, (The Diary of a Greek soldier in the Korean War, Jan.-Nov. 1953) Athens (Mesogeios), 2004, 223 pages, Preface-editing-comments: G. Kazamias, Introduction: G. Kazamias (pages 29-111) – J. Stefanidis (pages 21-29).
 
ii. Επιμέλειες βιβλίων ή/και ειδικών τόμων περιοδικών

Γ. Καζαμίας, Π. Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, Αθήνα (Καστανιώτης) 2008

G. Georgis and G. Kazamias, (eds.), Ουγγαρία - Κύπρος από τις Σταυροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ Magyarorszag - Ciprus A keresztes hadjaratokol az Europai Unioig, Nicosia: εκδόσεις Εν Τύποις, 2011

Γ. Γεωργής – Γ. Καζαμίας (επιμ.), Πολωνία – Κύπρος, Από τη χώρα του Chopin στο νησί της Αφροδίτης, Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισμού – PolskaCypr, krajuSzopenanawyspeAfrodyty, Relajehistoryczneikulturowe, Λευκωσία: εκδόσεις εν Τύποις, 2011

G. Georgis and G. Kazamias, (eds.), Δανία – Κύπρος, Όταν οι Βίκινγκς συνάντησαν την Αφροδίτη, - Danmark-Zypern, DavikingernemodteAfrodite,Nicosia: εκδόσεις εν Τύποις, 2012

G. Georgis – G. Kazamias (eds.), (2012), Linked by history – United by Choice, Cyprus and its European Union Partners, Nicosia: εκδόσεις εν Τύποις, 2012

G. Kazamias, A.K. Petrides, E. Koumas (eds), Introduction to the History of Cyprus, Nicosia: Open University of Cyprus, 2013

Γ. Γεωργής – Γ. Καζαμίας, Ιρλανδία-Κύπρος: Παράλληλοι Δρόμοι, Κοινές Επιδιώξεις – G. Georgis – G. Kazamias, Ireland-Cyprus: Parallel Journeys, Common Aspirations, Nicosia: Εκδόσεις Εν Τύποις, 2013

G. Kazamias and G. Antoniou, Historical perspectives on Cypriot-Jewish Relations, Nicosia (Department of History and Archaeology & Embassy of Israel in Cyprus), 2015

Anastasia Yiangou, George Kazamias και Robert Holland, The Greeks and the British in the Levant, 1800-1960s: Between Empires and Nations, Routledge, 2016

Γ. Καζαμίας, Όψεις της Οικονομικής Ιστορίας της Κύπρου, Λευκωσία (Πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου), 2016

G. Kazamias, Όψεις της Οικονομικής Ιστορίας της Κύπρου (Aspects of the Economic History of Cyprus), Nicosia (Bank of Cyprus Cultural Foundation), 2016 (in Greek)

G.Kazamias & H. Faustman, The First World War and Cyprus, 2019 (forthcoming)

iii. Κεφάλαια ή άρθρα σε βιβλία ή σύμμεικτους τόμους (επιλογή, 2007 -σήμερα)

 1.        G. Kazamias ,“The politics of famine relief for occupied Greece”, στο Clogg, R. (ed.), Bearing Gifts to Greeks, Humanitarian aid to Greece in the 1940s,Palgrave-Macmillan,, σελ. 39-57, Λονδίνο, 2008
 2.        «Η Τουρκική Εισβολή και Κατοχή», στο Ιστορία των Ελλήνων, τ. 19 Κύπρος, Αθήνα 2006, σς. 598-613, Αθήνα 2006
 3.        Γ. Καζαμίας, ,«Η Εισβολή και η Κατοχή», στο Α. Μαραγκού, Γ. Γεωργής et. al. (επιμ.) Κύπρος, ,Εκδ. Κότινος, σς. 680-698, Αθήνα, 2007
 4.        Γ. Καζαμίας, « ‘Η Επανάστασις που δεν ετελείωσε’, η ιστορία του Ελληνισμού και ο Κυπριακός αγώνας» στο Β. Γούναρης, Στ. Καλύβας, Ιω. Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι Πόλεμοι, Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, Αθήνα (Εκδόσεις Πατάκη), 2010, σς. 447-462
 5.        Evanthis Hatzivassiliou - Georgios Kazamias, “Hollywood Goes to the Eastern Mediterranean: Spiro S. Skouras and ‘Unorthodox Power’, 1940s and 1950s” in Liza Tsaliki, Christos A. Frangonikolopoulos, Asteris Huliaras (Eds), Transnational Celebrity Activism in Global Politics: Changing the World?, Bristol (Intellect Ltd), 2011, σς. 139-154
 6.        Γ. Καζαμίας, “Πολωνοί πρόσφυγες στην Κύπρο (1940-41) μέσα από τις βρετανικές πηγές της εποχής, - Polski uchodzy na Cyprze (1940-41) na postawie brytyjskich zrodel z epoki”, στο Γ. Γεωργής – Γ. Καζαμίας (επιμ.), Πολωνία – Κύπρος, Από τη χώρα του Chopin στο νησί της Αφροδίτης, Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισμού – Polska – Cypr, kraju Szopena na wyspe Afrodyty, Relaje historyczne i kulturowe, Λευκωσία: εκδόσεις εν Τύποις, 2011, σς. 96-127
 7.        Γ. Καζαμίας, «Στρατιωτικές Επιλογές της Δύσης στην Κύπρο, Ιούλιος-Αύγουστος 1974», στο Π. Παπαπολυβίου, Αγγ. Συρίγος, Ευ. Χατζηβασιλείου, Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο, Αθήνα (Πατάκης), 2013
 8.        G. Kazamias, “Cyprus, 1960-1974: Internal Developments”, in G. Kazamias, A.K. Petrides & E. Koumas (eds.), Introduction to the History of Cyprus, Nicosia (Open University of Cyprus), pp. 265-286
 9.        G. Kazamias, “The 1974 Coup and the Turkish Invasion”, in G. Kazamias, A.K. Petrides & E. Koumas (eds.), Introduction to the History of Cyprus, Nicosia (Open University of Cyprus), pp. 287-304
 10.     G. Kazamias - M. Panayiotou, Cyprus’ trade with the Levant, 1881-1946/7 στον τόμο The Greeks and the British in the Levant, 1800-1960s: Between Empires and Nations, Ashgate (2016)
 11. G. Kazamias, «Μια Καναδέζα στην Αθήνα του Δεκέμβρη 1944. Ημερολογιακές σημειώσεις της Mabel Geldard-Brown, 3 Δεκεμβρίου 1944-16 Ιανουαρίου 1945» [A Canadian in Athens in December 1944. The Diary entries of Mabel Geldard-Brown, 3 December 1944-16 January 1945], in Th. Sfikas, L. Hasiotis , I. Michaelides (eds), Δρόμοι του Δεκεμβρίου, Από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944 [The ways of December, form Lebanon to Athens], Thessaloniki (Epikentro), 2016, ISBN: 978-960-458-688-2
 12. G. Kazamias, “The Cyprus Mule Corps”, in Y. Mourelos, S. Dordanas, I. Michaelides, The Macedonian Front, (Thessaloniki: Epikentro, 2019, forthcoming)

 

iv. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης

 1.        G. Kazamias, "Military recruitment and selection in a British Colony: The Cyprus Regiment 1939-1944", στο E. Close, M. Tsianikas, G. Gouvalis (eds.), Greek Research in Australia, Proceedings of the 6th Biennial Conference of Greek Studies, Adelaide (Australia), 2007, σς. 333-342.
 2.        Γ. Καζαμίας, ,«Πόλεμος και Κοινοβούλιο: η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και ο επισιτισμός της Ελλάδας, 1941-1944», στο Νεοελληνικά Ιστορικά ,Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 4 (2007), σς. 229-243, Αθήνα, 2008
 3.        G. Kazamias, “ ‘Some sort of an agreed line’: The negotiations for the ceasefire demarcation line, 30 July- 9 August 1974”, στο E. Close, G. Gouvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, M. Tsianikas, (eds.) Greek Research in Australia, Proceedings of the 6th Biennial Conference of Greek Studies, Proceedings of the 7th Biennial Conference of Greek Studies, Adelaide (Australia), 2009, σς. 273-282
 4.        G. Kazamias , “From Pragmatism to Idealism to Failure: Britain in the Cyprus crisis of 1974”, London School of Economics, Hellenic Observatory, GreeSE (Papers on Greece and Southeast Europe), paper no. 42, pp. 1-48, December 2010
 5.        (με την Μαρία Παναγιώτου) “Food imports and diet change in Cyprus, 1881-1947/8” , Journal of Modern Greek Studies (Australia and New Zealand), pp. 239-250

 

v. ’Αρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κρίσης μόνο της περίληψης

Γ. Καζαμίας, « ‘Ως Έλληνες […] προς έναν μεγάλον Έλληνα της σύγχρονης Ελλάδος ’: Ο Θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον ελληνικό Τύπο της Κύπρου» στο Γ. Καζαμίας, Π. Παπαπολυβίου (επιμ.) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, Αθήνα (Εκδόσεις Καστανιώτη), 2008, σς. 201-220

Γ. Καζαμίας, «Οι Έλληνες της Βουλγαρίας μέσα από τις βουλγαρικές απογραφές, 1888-1934» (σε συνεργασία με την Ξ. Κοτζαγεώργη) στο Χ. Μερτζάνης (επιμ.), Ιστορία και Πολιτισμός του Ελληνισμού της Αχιάλου, εκατό χρόνια από το ολοκαύτωμα, Αθήνα (Ευρασία), 2008, σς. 66-82

Γ. Καζαμίας, «Το Κυπριακό μετά την τουρκική εισβολή του 1974: ο Κ. Καραμανλής και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στις συσκέψεις για τη διασάφηση της εθνικής στρατηγικής, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1974», στο Κ. Σβολόπουλος, Κων. Μπότσιου, Ευ. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Αθήνα (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής) 2008, τόμος δεύτερος, σς. 279-301

Γ. Καζαμίας, «Ατελέσφορες συζητήσεις. Μια βρετανική πρωτοβουλία για τη σύσφιξη σχέσεων Κύπρου-Λιβύης το καλοκαίρι του 1966», στο Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (1913-1977), Λευκωσία (Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου), 2015

Γ. Καζαμίας «Ένα αταύτιστο λιθανάγλυφο οικόσημο στην Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Δίλοφο Βοΐου, Νομού Κοζάνης», περ. Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, τ. 41 (2016)

 

vi. Πρόσφατες βιβλιοκρισίες

G. Kazamias, Book review: Cyprus in the 1930s, British Colonial Rule and the Roots of the Cyprus Conflict, by Alexis Rappas, in Journal of Modern Greek Studies, Volume 33, Number 2, October 2015, pp. 414-416

 

Profile Information

Degree in Law, 1982-87, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
Post-graduate studies: PhD, University of Bradford, 1987-90.
Lecturer, Department of European Studies, University of Bradford, UK, 1990-91.
National Service, Hellenic Armed Forces, 1991-93.
Research Associate, Balkan Studies Institute (IMHA), Thessaloniki, Greece, 1994-95
Lecturer (A), Department of European Studies, University of Bradford, UK (1995-97). Promotion to Lecturer B (1997-2000). On leave of absence (without pay) from the University of Bradford, 2000-2002.
Visiting Lecturer, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (2000-02)
Assistant Professor, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (2002-08)
Associate Professor, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (2008- )
 
Dean of the School of Letters, University of Cyprus, May 2010-May 2013
Greece's international relations with W. Europe and the U.S. during the 20th c., Europeanization, Local History - Oral History - Microhistory - History of Cyprus 1960-74 - Economic History of Cyprus (1878-1960) - Neohellenic Diaspora and Emigration, Oral History, Digitisation of Archives (History).
 
 1.          Research programme: Η τουρκική εισβολή του 1974 και ο ξεριζωμός των Κερυνειωτών μέσα από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (the Turkish Invasion of 1974 and the uprooting of the Greeks in the region of Keryneia through the Oral History Archive of the Centre for Scientific Research), Nicosia, (Dec. 2001- Dec. 2003).
 2.        Research programme: (co-directed with F. Tsimpoglou, Director of the National Library of Greece) "Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τα Αρχεία Προφορικής Ιστορίας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών" (Creation of a digital library for the Oral History Archives of the Cyprus Research Centre) (completed 31/12/2003).
 3.      Research programme (University of Cyprus): Η Βρετανία και η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου, 1964-1967. Από τις διακοινοτικές συγκρούσεις στην Χούντα (Britain and the internal affairs of the Greek community of Cyprus, 1964-67. From the intercommunal clashes to thw junta) (completed 20/12/2006)
 4.      Research programme (external funding): Συγκρότηση Ιστορικού Μουσείου και Αρχείου Δήμου Ιδαλίου (Creation of the Historical Museum and Archive of the Municpality of Idalion (Funded by the Cyprus Research Foundation - IPE-Programme:Enishisi. - (completed 31/12/2006))
 5.        Research programme (external funding): Η Αυτοκίνηση στην Κύπρο (ΙΠΕ-Ένταξη)(Automobiles in Cyprus) (Funded by the Cyprus Research Foundation-IPE-Programme: Entaxi)
 6.      Research programme (external funding): (co-directed with F. Tsimpoglou, Director of the National Library of the Greece and Dr. P. Papapolyviou) "Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ (ΣΙΜΑΕ)" (Creation of a digital library for the Archives of the Council of Historical Memory of the EOKA struggle)
 7.    Ports and economic development in Cyprus, 1878-1927 (Research Assistant Dr. Maria Panayiotou), 2011-2013 (Funded by the Cyprus Research Foundation-IPE-Programme Ανθρω 0609)
 8.  “Economic History of Cyprus, 1878-1960” (with Prof. S. Clerides and Dr. M. Panayiotou), (Funding by the University of Cyprus Dec. 2016-Dec. 2018)
i. Books
G. Kazamias, Allied Policy towards Occupied Greece: the 1941-44 Famine, Bradford (Ph.D Thesis), 1990, σσ. vii+370.
Γεωργ. Παγωμένου, Το Ημερολόγιο ενός Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο της Κορέας, Ιανουαριος-Νοέμβριος 1953, (the Diary of a Greek soldier in the Korean War, Jan.-Nov. 1953) Athens (Mesogeios), 2004, 223 pages, Preface-editing-comments: G. Kazamias, Introduction: G. Kazamias (pages 29-111) – J. Stefanidis (pages 21-29).
 
ii. Edited volumes
G. Kazamias and K. Featherstone (επιμ.) Europeanisation: Asymmetrical Responses in the EU's Southern Periphery, (ISBN 0 7146 5087 0 cloth; 0 7146 8128 8 paper; Frank Cass, 2001)
Π. Παπαπολυβίου, Γ. Καζαμίας (επιμ.), Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 50 χρόνια μετά (the EOKA struggle 50 years later), Nicosia, 2006
Γ. Καζαμίας, Π. Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος (Eleftherios Venizelos and Cyprus), Athens 2007 (forthcoming)
G. Georgis and G. Kazamias, (eds.), Ουγγαρία - Κύπρος από τις Σταυροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ Magyarorszag - Ciprus A keresztes hadjaratokol az Europai Unioig, Nicosia: En Typois publications, 2011 (Greek and Hungarian)
G. Georgis and G. Kazamias, (eds.), Πολωνία – Κύπρος, Από τη χώρα του Chopin στο νησί της Αφροδίτης, Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισμού – Polska – Cypr, kraju Szopena na wyspe Afrodyty, Relaje historyczne i kulturowe, Nicosia: Nicosia: En Typois publications, 2011 (Greek and Polish)
G. Georgis and G. Kazamias, (eds.), Δανία – Κύπρος, Όταν οι Βίκινγκς συνάντησαν την Αφροδίτη, - Danmark-Zypern, Da vikingerne modte Afrodite, Nicosia: Nicosia: En Typois publications, 2011 (Greek and Danish)
G. Georgis – G. Kazamias (eds.), Linked by history – United by Choice, Cyprus and its European Union Partners, Nicosia: Nicosia: En Typois publications, 2011
G. Kazamias, A.K. Petrides, E. Koumas (eds), Introduction to the History of Cyprus, Nicosia: Open University of Cyprus, 2012
G. Georgis – G. Kazamias (eds.), Ιρλανδία – Κύπρος, Παράλληλοι Δρόμοι, Κοινές Πορείες, - Ireland- Cyprus, Parallel Journeys, Common Aspirations, Nicosia: εκδόσεις εν Τύποις, 2013 (Greek and English)
G. Kazamias and G. Antoniou, Historical perspectives on Cypriot-Jewish Relations, Nicosia (Department of History and Archaeology & Embassy of Israel in Cyprus), 2015
Anastasia Yiangou, George Kazamias, Robert Holland, The Greeks and the British in the Levant, 1800-1960s: Between Empires and Nations, Routledge, 2016
G. Kazamias, Όψεις της Οικονομικής Ιστορίας της Κύπρου (Aspects of the Economic History of Cyprus), Nicosia (Bank of Cyprus Cultural Foundation), 2016 (in Greek)
G.Kazamias & H. Faustman, The First World War and Cyprus, 2019 (forthcoming)iii. Chapters or articles in books or collective volumes
 
Iii. Chapters in collective volumes
The following chapters in X. Kotzageorgi (ed.) Οι Έλληνες της Βουλγαρίας, ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού [The Greeks of Bulgaria, a historical part of regional Hellenism], Thessaloniki (Balkan Studies Institute), 1999:
I. "Η Νομική Θέση των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Βουλγαρία" [The Legal position of Greek Communities in Bulgaria] 1880 - to date, pp. 31-48.
II. "Οι Έλληνες της Βουλγαρίας σε αριθμούς, 1879-1934" [The Greeks of Bulgaria in numbers, 1879-1934], pp. 200-229.
III. "Αντί Επιλόγου" [In lieu of an epilogue], pp. 453-460 (with X. Kotzageorgi).
2. «Γερμανικά αντίποινα: θεωρία και πράξη» στο Γούναρης, Β. (επιμ.) Ο Φόρος του Αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη, ξένη κυριαρχία – αντίσταση και επιβίωση 1941-44, Θεσσαλονίκη (Παρατηρητής) 2001, σσ. 125-133.
3. 'Greece' (με τον K. Featherstone) στο Lodge, J. The 1999 Elections to the European Parliament, London (Macmillan), 2001
4. The following chapters in X. Kotzageorgi-Zymari (ed.) Η Βουλγαρική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 1941-44: το καθεστώς, οι παράμετροι και οι συνέπειές τους στην περιοχή (The Bulgarian Occupation in Eastern Macedonia and Thrace, 1941-44: the regime, its parameters and the consequences for the area), Thessaloniki (Paratiritis and Intitute for Balkan Studies), 2002 (forthcoming)
I. «Διπλωματική και πολιτική δραστηριότητα των Βουλγάρων τις παραμονές της κατοχής» (Diplomatic and political activities of the Bulgarians on the eve of the occupation), pp. 21-35 (with X. Kotzageorgi-Zymari)
II. «Οι επιπτώσεις στον οικονομικό βίο της Ανατ. Μακεδονίας και της Θράκης» (The effects on the economic life of Eastern Macedonia and Thrace) pp. 107/135 (with X. Kotzageorgi-Zymari)
III. «Το διεθνές διπλωματικό παρασκήνιο και η αποχώρηση των Βουλγάρων από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη» (The international diplomatic scene and the withdrawal of the Bulgarians from Eastern Macedonia and Thrace) pp. 235-272
5. G. Kazamias, "The politics of famine relief for occupied Greece", στο Clogg, R. (ed.), Bearing Gifts to Greeks, Humanitarian aid to Greece in the 1940s, Λονδίνο, Palgrave-Macmillan, 2007
6. «Η Τουρκική Εισβολή και Κατοχή», στο Ιστορία των Ελλήνων, τ. 19 Κύπρος, Αθήνα 2006, σς. 598-613
7. Καζαμίας, Γ. , « ‘Η Επανάστασις που δεν ετελείωσε’, η ιστορία του Ελληνισμού και ο Κυπριακός αγώνας» στο Β. Γούναρης, Στ. Καλύβας, Ιω. Στεφανίδης (επιμ.), Ανορθόδοξοι Πόλεμοι, Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος, pp. 447-462, Athens: Εκδόσεις Πατάκη, 2010.
8. Hatzivassiliou, Evanthis – Kazamias, Georgios, “Hollywood Goes to the Eastern Mediterranean: Spiro S. Skouras and ‘Unorthodox Power’, 1940s and 1950s” in Liza Tsaliki, Christos A. Frangonikolopoulos, Asteris Huliaras (Eds), Transnational Celebrity Activism in Global Politics: Changing the World?, pp. 139-154, Bristol (:Intellect Ltd), 2011.
9. Πολωνοί πρόσφυγες στην Κύπρο (1940-41) μέσα από τις βρετανικές πηγές της εποχής, - Polski uchodzy na Cyprze (1940-41) na postawie brytyjskich zrodel z epoki”, στο Γ. Γεωργής – Γ. Καζαμίας (επιμ.), Πολωνία – Κύπρος, Από τη χώρα του Chopin στο νησί της Αφροδίτης, Σχέσεις Ιστορίας και Πολιτισμού – Polska – Cypr, kraju Szopena na wyspe Afrodyty, Relaje historyczne i kulturowe, Λευκωσία: εκδόσεις εν Τύποις, 2011, pp. 96-127
10. G. Kazamias, “Cyprus 1960-1974: internal developments” in G. Kazamias, A.K. Petrides, E. Koumas (eds), Introduction to the History of Cyprus, Nicosia: Open University of Cyprus, 2012, pp. 265-286
11. G. Kazamias, “The 1974 coup and the Turkish invasion”, in G. Kazamias, A.K. Petrides, E. Koumas (eds), Introduction to the History of Cyprus, Nicosia: Open University of Cyprus, 2012, pp. 287-304
12. Γ. Καζαμίας, «Στρατιωτικές Επιλογές της Δύσης στην Κύπρο, Ιούλιος-Αύγουστος 1974», στο Π. Παπαπολυβίου, Αγγ. Συρίγος, Ευ. Χατζηβασιλέιου, Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945- 1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο», Αθήνα (Πατάκης), 2013
13. G. 
 1.  Kazamias, “Cyprus, 1960-1974: Internal Developments”, in G. Kazamias, A.K. Petrides & E. Koumas (eds.), Nicosia (Open University of Cyprus), pp. 265-286
 2. 14. 
G. Kazamias, “The 1974 Coup and the Turkish Invasion”, in G. Kazamias, A.K. Petrides & E. Koumas (eds.), Nicosia (Open University of Cyprus), pp. 287-30
15. G. Antoniou-G. Kazamias, “Global affairs in a local context: Cypriot Press and the Six Day War” (forthcoming, 2015)
16. G. Kazamias-M. Panayiotou, “Cyprus’ trade with the Levant, 1880-1946” (in Anastasia Yiangou, George Kazamias, Robert Holland, The Greeks and the British in the Levant, 1800-1960s: Between Empires and Nations, Routledge, 2016) 
 
iv. Articles in refereed journals
1. "Turks, Swedes and famished Greeks: Some aspects of famine relief in Occupied Greece, 1941-44" Balkan Studies, 33:2, 1992
2. "The effects of the Bulgarian Occupation on the Greek population of the city of Drama and its area, 1941-44" (with X. Kotzageorgi) Balkan Studies, 35:2 (1994) pp. 81-112
3. "Εuropean Security and Balkan Challenges: National Policies and Institutional Failures" (with K. Ifantis) Balkan Studies 36:2 (1995), pp. 327-349
4. "In the absence of charisma: The Greek Elections of September 1996" (με τον K. Featherstone), West European Politics, Vol. 20, No. 2 (April 1997)
5. " 'The usual Bulgarian stratagems': The Big Three and the end of the Bulgarian occupation of Greek E. Macedonia and Thrace, Sept. - Oct. 1944" European History Quarterly, Vol.29 no.3, Summer 1999.
6. "Greece and the Negotiation of Economic and Monetary Union: preferences, strategies, and institutions" (with K. Featherstone and D. Papadimitriou) (Journal of Modern Greek Studies, vol. 18, 2000)
7. "The Limits of External Empowerment: EMU, technocracy and Reform of the Greek pension system", 1996-98 (with K. Featherstone and D. Papadimitriou) Political Studies τ. 49 (2001), pp. 462-480)
8. 'The Greek Elections of 9 April 2000: Between European Monetary Union and the Athens Stock Exchange' (with D. Papadimitriou) Electoral Studies vol. 21, Issue 4 (December 2002), pp. 649-655
9. G. Kazamias, "Greece, Enosis, anticommunism and the junta: early perceptions of the Colonels' regime in Cyprus" Modern Greek Studies Yearbook (University of Minnesota), Vol. 18/19 (2002/2003), pp. 253-270
10. Γ. Καζαμίας, «Πόλεμος και Κοινοβούλιο: η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και ο επισιτισμός της Ελλάδας, 1941-1944», (War and Parliament: the British House of Commons and Greek Relief, 1941- 44) Νεοελληνικά Ιστορικά ,Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, vol. 4 (2007), pp. 229-243, Athens, 2008
11. G. Kazamias , “From Pragmatism to Idealism to Failure: Britain in the Cyprus crisis of 1974”, London School of Economics, Hellenic Observatory, GreeSE (Papers on Greece and Southeast Europe), paper no. 42, pp. 1-48, December 2010
 
v. Articles in refereed conference proceedings (the whole paper is reviewed)
G. Kazamias, "Military recruitment and selection in a British Colony: The Cyprus Regiment 1939- 1944", in E. Close, M. Tsianikas, G. Gouvalis (eds.), Greek Research in Australia, Proceedings of the 6th Biennial Conference of Greek Studies, Adelaide (Australia), 2007, pp. 333-342.
 
vi. Articles in refereed conference proceedings (the abstract is reviewed)
 1. G. Kazamias, "Ο Θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κυπριακό Τύπο" ((The Death of Eleftherios Venizelos in the Cypriot Press) in G. Kazamias and P. Papapolyviou (eds.) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, (Eleftherios Venizelos and Cyprus), Athens (2007) (forthcoming)
 2. G. Kazamias, «Οι Έλληνες της Βουλγαρίας μέσα από τις βουλγαρικές απογραφές, 1888-1934» (The Greeks of Bulgaria through the Bulgarian Censuses, 1888-1934) (with X. Kotzageorgi) in Ch. Mertzanis (ed.), 100 χρόνια από την καταστροφή της Αγχιάλου (100 years from the destruction of Anhialos 1906), Αθήνα, 2007
 3. Γ. Καζαμίας, «Το Κυπριακό μετά την τουρκική εισβολή του 1974: ο Κ. Καραμανλής και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στις συσκέψεις για τη διασάφηση της εθνικής στρατηγικής, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1974», in Κ. Σβολόπουλος, Κων. Μπότσιου, Ευ. Χατζηβασιλείου (eds.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Αθήνα (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής) 2008, vol. 2, pp. 279-301
 4. G. Kazamias, "Ο Θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κυπριακό Τύπο" (The Death of Venizelos in the Cypriot Press) in G. Kazamias and P. Papapolyviou (eds.) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, (Eleftherios Venizelos and Cyprus), Athens Αθήνα (Καστανιώτης) 2008
 5. G. Kazamias, «Οι Έλληνες της Βουλγαρίας μέσα από τις βουλγαρικές απογραφές, 1888-1934» (The Greeks of Bulgaria through the Bulgarian Censuses, 1888-1934) (with X. Kotzageorgi) in Ch. Mertzanis (ed.), Ιστορία και Πολιτισμός του Ελληνισμού της Αχιάλου, εκατό χρόνια από το ολοκαύτωμα, (Ηistory and Culture of the Hellenism of Aghialos, 100 years from the holocaust of Anhialos, 1906), Athens (Ευρασία), 2008, pp. 66-82
 6. G. Kazamias, “ ‘Some sort of an agreed line’: The negotiations for the ceasefire demarcation line, 30 July- 9 August 1974”, στο E. Close, G. Gouvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, M. Tsianikas, (eds.) Greek Research in Australia, Proceedings of the 6th Biennial Conference of Greek Studies, Proceedings of the 7th Biennial Conference of Greek Studies, Adelaide (Australia), 2009, pp. 273-282
 7. D. Kalogirou - G. Kazamias, Αυτοκινητιστικά τροχαία δυστυχήματα στην Κύπρο (1878-1939) [Automobile accidents in Cyprus (1878-1939)], in Πρακτικά του Δ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία, 29 Απριλίου – 3 Μαϊου 2008, Νεότερο Τμήμα, [Proceedings of the 4th International Cyprological Confernce, Nicosia 29 April – 3 May 2008, Nicosia 2012, Modern Section], pp. 211-225
 8. G. Kazamias – M. Panayiotou, Foodstuffs imports and diet change in Cyprus, 1881-1946/7, G. Gouvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, M. Tsianikas, (eds.) Greek Research in Australia, Proceedings of the 6th Biennial Conference of Greek Studies, Proceedings of the 9th Biennial Conference of Greek Studies, Adelaide (Australia), 2013.

vi. Recent Book Reviews

G. Kazamias, Book review: Cyprus in the 1930s, British Colonial Rule and the Roots of the Cyprus Conflict, by Alexis Rappas, in Journal of Modern Greek Studies, Volume 33, Number 2, October 2015, pp. 414-416