ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
CONSTANTINOU MARIOS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
Πανεπιστημιούπολη
020
22893978
22895520
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Μάριος Κωνσταντίνου αποφοίτησε από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία (1993) αποκτώντας τον τίτλο B.Tech.(HND) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική. Αποφοίτησε το 1997 από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) με πτυχίο First Class B.Eng(hon’s) στην Ηλεκτρονική Μηχανική. Περεταίρω σπουδές οδήγησαν στην απόκτηση τίτλου σε επίπεδο Masters, από το University of Surrey το 1998, στον κλάδο Telematics (Telecommunications and Computer Engineering). Τέλος, επέστρεψε πίσω στο UMIST απ’ όπου απέκτησε Διδακτορικό Τίτλο στην Ηλεκτρολογική Μηχανικής κάνοντας έρευνα σε millimetre-wave short range, coded, radar.Καθήκοντα• Καταρτισμός Προϋπολογισμού για το μηχανογραφικό εξοπλισμό του Τμήματος Φυσικής.• Προσφορές και Παραγγελίες.• Συντήρηση.• Διαχείριση της λειτουργίας των High Performance Computing Clusters (Αρχιτεκτονική Beowulf).• Διαχείριση δύο (2) εργαστηρίων και τριών (3) εξυπηρετητών.• Διαχείριση της ιστοσελίδας του Τμήματος Φυσικής.• Καθημερινή υποστήριξη στα μέλη του Τμήματος ΦυσικήςΕκπαιδεύσεις• Παρακολούθηση – RH033 Introduction to Red Hat Linux I, II• Παρακολούθηση – RH131 Red Hat Linux Administration I, II• Παρακολούθηση – RH253 Red Hat Linux Networking and Security Administration.• Παρακολούθηση – Team Building and Interpersonal Effectiveness.• Παρακολούθηση – Σεμινάριο Εξυπηρέτησης Πελατών για το Κ.Η.Υ. (Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).• Παρακολούθηση – Course 2279: Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure.• Παρακολούθηση – Electromagnetic Fields (EMF): Sources, Health Effects and Regulations.ΆλλαΤο τμήμα Φυσικής έχει τέσσερα (4) High Performance Computing Clusters (HPCs), με συνολικό αριθμό υπολογιστικών κόμβων που ανέρχεται στους 145. Όλα τα HPCs τρέχουν με διάφορες εκδόσεις Linux. Τα HPCs χρησιμοποιούνται από διάφορες ερευνητικές ομάδες Θεωρητικών και Πειραματικών Φυσικών για την εκτέλεση υπολογισμών με ψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις, οι οποίοι μπορούν να διαρκέσουν από μερικές μέρες μέχρι και μερικές εβδομάδες.Θεωρούνται, από το Τμήμα, ως τα πιο πολύτιμα υπολογιστικά μέσα.
ΕΤΕΚ – Μέλος στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου της Πληροφορικής, και στους δύο κλάδους.
 

Profile Information

Marios Constantinou has graduated from the Higher Technical Institute in Nicosia (1993) obtaining a B.Tech (HND) in Electrical Engineering. He graduated in 1997 from the University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) with a First Class B.Eng(Hon’s) degree in Electronic Engineering. Further studies led to a Masters Degree in Telematics (Telecommunications and Computer Engineering) from the University of Surrey, in 1998. Finally, he returned back to UMIST where he acquired a Ph.D. in Electrical Engineering doing research in “millimetre-wave short range, coded, radar”.Duties• Budget preparation for the Department of Physics.• Tenders – Orders.• Maintenance.• Managing all aspects in the Operation of High Performance Computing Clusters (Beowulf Architecture).• Maintain two Computer Labs and three servers.• Maintain the Department of Physics webpage.• Everyday support to the members of the Department of Physics.Training• Attendance – RH033 Introduction to Red Hat Linux I, II• Attendance – RH131 Red Hat Linux Administration I, II• Attendance – RH253 Red Hat Linux Networking and Security Administration.• Attendance – Team Building and Interpersonal Effectiveness.• Attendance – Σεμινάριο Εξυπηρέτησης Πελατών για το Κ.Η.Υ. (Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).• Attendance – Course 2279: Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure.• Participation – Electromagnetic Fields (EMF): Sources, Health Effects and Regulations.OtherThe Department of Physics owns four (4) High Performance Computing Clusters (HPCs), totaling 145 computing. All HPCs run on various flavours of Linux. The HPCs are used, by various Theoretical and Experimental groups to perform highly demanding computing applications which may take several days, or even weeks, to complete.They are considered, by the Department, the most valuable computing assets.
MembershipsETEK – Electronic Engineering Computer Engineering