ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ZACHARIOU ZACHARIAS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ιατρική Σχολή
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6
115
+357 22 895213
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Βιογραφικό Ζαχαρίου
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1957. Διεκπεραίωσε τις Ιατρικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Γερμανία το 1985 - MD Δίπλωμα με διατριβή. Από το 1985 μέχρι το 1991 ήταν εκπαιδευόμενος στο Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιου Χαϊδελβέργης και το 1992 απέκτησε την Ειδικότητα Γενικού Χειρουργού. Μετά από διετή μετεκπαίδευση απέκτησε επιπλέων την υπο-ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων. Από το 1991 μέχρι το 1994 απέκτησε Διδακτορικό στο γνωστικό της μεταμόσχευσης λεπτού εντέρου με ανταγωνιστική επιχορήγηση από την DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης. Το 1994 διορίστηκε Βοηθός Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Παίδων στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης και το 2000 Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 1998 μέχρι το 2003 διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Παίδων, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης. Το 2003 ανέλαβε την Διεύθυνση και την Προεδρία του Τμήματος Χειρουργικής Παίδων στο Πανεπιστήμιο Βέρνης, Ελβετία. Το 2013 ανάλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Κοσμήτορα και Διευθυντή Σπουδών Φάσης ΙΙI στη νεοσύστατη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κοσμήτορας το 2015-2016. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Χειρουργών Παίδων της οποίας διετέλεσε ταμίας για 2 θητείες και πρόεδρος (2013-2015). Από το 2014 είναι μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής της UEMS - Section Pediatric Surgery (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγνώριση της ειδικότητας). Για 12 χρονιά συμμετείχε στο Πρόγραμμα ERASMUS ως επισκέπτης στο Τμήμα Χειρουργικής Παίδων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ήταν επανειλημμένως προσκεκλημένος καθηγητής στη Κίνα, Πολωνία Αίγυπτο, Ρουμάνια, Ουγγαρία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ιράν, Τουρκιά και Σερβία. Το 2004 του απονεμηθεί ο τίτλος «Dr. honoris causa» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, Ρουμανία. Το 2014 ο τίτλος του επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Pecs, Ουγγαρία και επίκειται η απονομή του τίτλου επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Nis, Σερβία. Είναι επίτιμο μέλος σε 8 Εταιρίες Χειρουργικής Παίδων, και μέλος των συντακτικών επίτροπων των κυριότερων επιστημονικών περιοδικών της Χειρουργικής Παίδων. Είναι εκδότης 2 βιβλίων Χειρουργικής Παίδων (Springer Berlin, Heidelberg) με μεταφράσεις στη Κινεζική, Ρωσική και Ελληνική και 4 CD-ROM ως διαδραστικό μέσο διδασκαλίας τεχνικών Χειρουργικής Παίδων.

-
-

Profile Information

Curriculum vitae Zachariou
Born in Limassol in 1957. Graduated in 1985 at the Medical School of the University of Heidelberg, Germany - MD Diploma with dissertation. Between 1985 to 1991 he was trained in the Department of General Surgery, University of Heidelberg and in 1992 he obtained the specialty of General Surgeon. After a two-year additional postgraduate training, he acquired the sub-specialty of Pediatric Surgery. Between 1991 to 1994, he obtained a Ph.D. in the area of small bowel transplantation with a competitive grant from DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) at the University of Heidelberg. In 1994 he was appointed Assistant Professor of General Surgery and Pediatric Surgery at the University of Heidelberg and in 2000 Professor of Pediatric Surgery at the same University. From 1998 to 2003 he was Deputy Director of the Department of Pediatric Surgery, University of Heidelberg. In 2003 he was appointed Director and Chair of the Department of Pediatric Surgery at the University of Bern, Switzerland. In 2013 he was appointed Deputy Dean and Director of Phase III (clinical training) at the newly founded Medical School of the University of Cyprus and then Dean in 2015-2016. He is a founding member of the European Pediatric Surgeons' Association and has been a treasurer for two terms and the President (2013-2015). Since 2014, he is a member of the Executive Committee of UEMS - Section Pediatric Surgery (European Commission for recognition of specialty). For 12 years he participated in the ERASMUS Program as a visitor to the Department of Pediatric Surgery at the Aristotle University of Thessaloniki. He was repeatedly invited speaker in China, Poland Egypt, Romania, Hungary, Russian Federation, Iran, Turkey and Serbia. In 2004 he was awarded the title "Dr. honoris causa "of the Iuliu Hatieganu Medical University, Cluj-Napoca, Romania. In 2014 the title of guest professor at the University of Pecs Hungary and is in the process for being awarded the title of visiting professor at the University of Nis, Serbia. He is an Honorary Member of 8 Pediatric Surgery Associations and a member of the editorial board of the main scientific journals of Pediatric Surgery. He is the publisher of 2 Pediatric Surgery Books (Springer Berlin, Heidelberg) with Chinese, Russian and Greek translations and 4 CD-ROMs as an interactive teaching instrument for application of Pediatric Surgery techniques.

-
-