ALEXANDROS LORDOS
ΛΟΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
LORDOS ALEXANDROS
...
LECTURER
Department of Psychology
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
B125
22-892061
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Αλέξανδρος Λόρδος είναι εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατέχει πτυχίο Σύγχρονων και Μεσαιωνικών Γλωσσών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο του Durham, και διδακτορικό στην Κλινική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Δρ. Λόρδος είναι εκ των ιδρυτών του Κέντρου Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης (SeeD) δια του οποίου έχει εγκαινιάσει ερευνητικές συνεργασίες με διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως UNICEF, World Bank, Interpeace, UNDP, και το Office for Transition Initiatives της USAID. Διετέλεσε συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων σε χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, συγκεκριμένα σε Ουκρανία, Νότιο Σουδάν, Ρουάντα, Λιβύη, Μολδαβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Λιβερία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Νεπάλ, Μαλαισία, Ανατολικό Τιμόρ και Κύπρο. Υπήρξε επισκέπτης επιστήμονας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, ενώ υπηρετεί ως διεθνής εμπειρογνώμονας στο International Peacebuilding Advisory Team. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διευθύνει το ερευνητικό του εργαστήριο, το «Κέντρο για την μελέτη Δεξιοτήτων Ζωής και Ανθεκτικότητας», ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διδασκαλία και εποπτεία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών στο Τμήμα Ψυχολογίας.
Με ενδιαφέρει η διερεύνηση των δεξιοτήτων ζωής (Life Skills), και πως η απόκτηση τους συμβάλλει στη διασφάλιση της ψυχικής υγείας, στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης, και στην εποικοδομητική πολιτότητα. Επίσης σημαντικό ερώτημα είναι, με ποίο τρόπο οι δεξιότητες ζωής συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα έναντι διαφόρων αντιξοοτήτων, είτε αυτές αφορούν το μικροσύστημα είτε το μακροσύστημα ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, εξετάζω τα πιο κάτω: Πρώτο, πως συμβάλλουν συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής (π.χ. συνειδητότητα, αντοχή στη δυσφορία, διανοητική ταπείνωση, δημιουργικότητα, προσανατολισμός στο μέλλον, νοοτροπία ανάπτυξης, επικοινωνία, ηγετικότητα, αποδοχή της διαφορετικότητας) στην επίτευξη συγκεκριμένων θετικών καταστάσεων, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω; Δεύτερο, πως μπορούμε να αξιολογήσουμε με αξιοπιστία και εγκυρότητα τις δεξιότητες ζωής, μέσα από κλίμακες αυτό-αναφοράς, προβολικά εργαλεία και γνωστικές δοκιμασίες; Και τέλος, πως αποκτώνται οι δεξιότητες ζωής, μέσα από αναπτυξιακές διεργασίες, διδασκαλία, καθοδήγηση, ενεργοποίηση, κοινωνική μάθηση, ενεργό μάθηση ή αλλιώς, σε ποικίλα πλαίσια της καθημερινότητας όπως: οικογένεια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους εργασίας, αθλητισμό και πολιτισμό, καθώς επίσης και υπό συνθήκες κρίσης, όπως σε διαιρεμένες κοινωνίες, ανθρωπιστικές κρίσεις, ριζοσπαστικοποιημένες κοινωνικές ομάδες, νέους με αυξημένο δείκτη ψυχοκοινωνικού κινδύνου, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα αποκατάστασης, και σε φυλακές; Μεσοπρόθεσμα, προσδοκώ στην αξιοποίηση αυτής της γνώσης για την διαμόρφωση ενοποιημένων συστημάτων αξιολόγησης και παρέμβασης, που να εφαρμόζονται με ευελιξία προς αντιμετώπιση των αναγκών διαφόρων πληθυσμών για δεξιότητες ζωής και ανθεκτικότητα.
 
Highlighted Publications
 
Lordos, A. and Hyslop, D (2021). The Assessment of Multisystemic Resilience in Conflict-Affected Populations. In Ungar, M. (Ed.), Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change (pp. 431-466). USA: Oxford University Press.
 
Lordos, A., Ioannou, M., Rutembesa, E., Christoforou, S., Anastasiou, E., and Bjorgvinsson, T. (2021). Societal Healing in Rwanda: Towards a Multisystemic Framework to Strengthen Capacities for Mental Health, Social Cohesion, and Sustainable Livelihoods in Survivors and Perpetrators of the Genocide against the Tutsi. Health and Human Rights Journal, 23(1)
 
Lordos, A., Christou, G., Anastasiou, E., Dryga, A., Fanti, K., and Morin, H. (2021). The Impact of Conflict-Associated Hardship and Family Abuse on Adolescent Civic and Mental Health Outcomes: Investigating Entry Points for Multisystemic Resilience in Ukraine. UNICEF
 
 
Manuscripts under Review / In preparation
 
Lordos, A., Louise, C., Symeou, M., Guest, A, and Dagli-Hustings, I. (under review). Pathways to Resilient Citizenship: A Cross-national Investigation based on SCORE data from six Conflict-affected Countries in Africa, Asia, and Europe.
 
Lordos, A., Anastasiou, E., Christou, G., Guest, A., Louise, C., and Christoforou, S. (pending submission). Identifying Entry Points for Multisystemic Resilience in South Sudan.
 
Lordos, A., Christou, G., Anastasiou, E., Dryga, A., Fanti, K., and Morin, H. (pending submission). The Impact of Conflict-Associated Hardship and Family Abuse on Adolescent Civic and Mental Health Outcomes: Investigating Entry Points for Multisystemic Resilience in Ukraine.
 
Lordos, A. and Lordos, G. (pending submission). Preparing for the Socio-behavioral Challenges of a Populous, Semi-independent Settlement on Mars through a New Generation of Multi-team, Empowerment-oriented Mars Analog Missions. 
 
Lordos, A., Christou, G., Anastasiou, E., Morin, H., Symeou, M., Fanti, K., Dryga, A., and Petrou, A. (pending submission). The Transferable Skills Inventory (TSI): Development and Validation of a Youth Measure for Transferable Skills.
 
Lordos, A., Symeou, M., Anastasiou, E., Morin, H., Fanti, K., Lemishka, O., Guest, A., Machlouzarides, M., and Sikki, M. (pending submission). Life Skills Education as a Pathway to Resilience for Conflict-affected Adolescents in Ukraine.
 
Lordos, A., Al-Saidi, K., and Labnouj, A. (pending submission). Community Resilience in Libya, amidst the Covid-19 Pandemic.
 
Lordos, A., et al., (in preparation). Executive Skills as a Transdiagnostic Treatment Objective
 
Lordos, A., et al. (in preparation). The Covid Preparedness Checklist: Building Systemic Resilience in Ukrainian Schools through a Self-Assessment Digital Platform.
 
Lordos, A., et al. (in preparation). Developing Resilient Security Institutions in the Aftermath of Inter-ethnic Conflict: The Security Dialogue Initiative for Cyprus.
 
 
Other Publications and Conference Presentations (in Chronological Order)
 
Bjorgvinsson, T., Ioannou, M., Rutembesa, E., Petrou, A., Christou, G., and Lordos, A. (2021). Adapting a Transdiagnostic Mental Health Approach based on Prescriptive Matching in post-genocide Rwanda. In Kestenbaum, J., Mahoney, C., Meade, A., and Fuller, A. (Eds.), Public Health, Mental Health, and Mass Atrocity Prevention. USA: Routledge
 
Symeou, M., Dryga, A., and Lordos, A. (2021). The Significance of School Connectedness for Adolescents' Well-being and Adjustment: A Longitudinal Investigation. UNICEF
 
Symeou, M., Dryga, A., and Lordos, A. (2021). Safe and Child-Friendly Schools in Ukraine: Longitudinal Analysis for the Impact Assessment of the "Safe Schools" Programme in Ukraine. UNICEF
 
Sumeou, M., Dryga, A., and Lordos, A. (2021). Peer Mediation and Conflict Resolution Programme in Ukraine: An Impact Assessment. UNICEF
 
Fanti, K., and Lordos, A. (2021). Parental Antisocial and Psychopathic Traits influence Adolescent Psychopathology. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
 
Koutsogiorgi, C., Lordos, A., Michaelides, M., & Fanti, K. (2020). Factorial structure and nomological network of the Inventory of Callous-Unemotional Traits accounting for item keying effects. Journal of Personality Assessment, 1-12
 
Fanti, K. and Lordos, A. (2020). Age patterns in psychopathic traits from age 9 to age 20: Testing unique associations with conduct disorder symptoms. Current Psychology, 1-12
 
Symeou, M., Machlouzarides, M., Guest, A., Morin, H., Lordos, A., Fanti, K., & Dryga, A. (2020). Adolescents and School Connectedness: How Peer and Teacher Support, and Emotional Connection to School, influence Ukrainian Adolescents. Ukraine: UNICEF
 
Symeou, M., Sikki, M., Lordos, A., Morin, H., Guest, A., & Dryga, A. (2020). The Role of Parenting for Adolescents: A Report on the Significance of Positive Parent-Adolescent Relationships in Ukraine. Ukraine: UNICEF
 
Symeou, M., Morin, H., Lordos, A., Dryga, A., Fanti, K., Christou, G. Machlouzarides, M., Guest, A., & Lemishka, O. (2020). The Acquisition, Development, and Impact of Life Skills on Ukrainian Adolescents. Ukraine: UNICEF
 
Machlouzarides, M., Guest, A., Sikki, M., Morin, H., Dryga, A., and Lordos, A. (2020). Risk, Resilience, and the Role of School Connectedness in the Development of Adolescents in Vocational Education Training Institutions. UNICEF
 
Lordos, A. and Lordos, G. (2020). Preparing for the socio-behavioral challenges of a populous, semi-independent settlement on Mars through a new generation of multi-team, empowerment-oriented Mars analog missions. 71st International Astronautical Congress (IAC), 12-14 Oct 2020
 
Lordos, A. (2020). Large-Scale Space Settlements: A New Frontier for Space Psychology? 23rd Annual International Mars Society Convention, 15-18 Oct 2020
 
Lordos, G. and Lordos, A. (2019). Star City, Mars. In Crossman, F. (Ed.), Mars Colonies: Plans for Settling the Red Planet (pp. 431-452). Los Angeles: The Mars Society.
 
Lordos, A., Morin, H., Fanti, K., Lemishka, O., Guest, A., Symeou, M., Kontoulis, M., and Hadjimina, E. (2019). An evidence-based analysis of the psychosocial adaptability of conflict-exposed adolescents and the role of the education system as a protective environment. Ukraine: UNICEF.
 
Lordos, A. and Dagli-Hustings, I. (2018). Social Contract-Building for Peace: Dissonant Duello of Sub-National Social Contracts in Cyprus. South Africa: Wits School of Governance Working Paper Series.
 
McCandless, E., Hollender, R., Zahar, M., Schwoebel, M., Menochal, A. & Lordos, A. (2018). Forging Resilient Social Contracts: A Pathway to Preventing Violent Conflict and Sustaining Peace (Summary Findings). Oslo: UNDP Oslo Governance Centre
 
Fanti, K., Kyranides, M., Lordos, A., Colins, O., & Andershed, H. (2018). Unique and Interactive Associations of Callous-Unemotional Traits, Impulsivity, and Grandiosity with Child and Adolescent Conduct Disorder Symptoms. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 40, pp.40-49
 
Andershed, H., Colins, O., Salekin, R., Lordos, A., Kyranides, M. & Fanti, K. (2018). Callous-Unemotional Traits Versus the Multidimensional Psychopathy Construct as Predictors of Various Antisocial Outcomes during Early Adolescence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 40, pp.16-25
 
Fanti, K., Lordos, A., Sullivan, E. & Kosson, D. (2018). Cultural and Ethnic Variations in Psychopathy. In Patrick, C. (Ed.), Handbook of Psychopathy, 2nd Edition. New York: The Guildford Press
 
Suurmond, J., Lordos, A. & Mani Sharma, P. (2017). Blessing or Burden? The impact of Peace Services on Peace and Violence in Nepal. Journal of Peacebuilding and Development, Vol. 12:1, pp.1-18
 
Wall, T., Frick, P., Fanti, K., Kimonis, E. & Lordos, A. (2016). Factors Differentiating Callous-Unemotional Children with and without Conduct Problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol 57:8, pp.976-983
 
Suurmond, J., Mani Sharma, P., Lordos, A. (2016). Predictors of Peace and Violence in Nepal: An empirical study of peace needs and peace services. Kathmandu: Pro Public & SeeD
 
Lordos, A. (2016). What engenders Violent Extremism: A comparative study of Cyprus, Bosnia-Herzegovina, and Nepal. Invited Jean Monnet lecture, Bilkent University, April 2016, Ankara, Turkey
 
Lordos, A. (2016). The Role of Executive Dysfunction and Callous-Unemotional Traits in the Manifestation of Antisocial Behavior: Genetics, Neurobiology, and Developmental Trajectories. Nicosia: Department of Psychology, University of Cyprus
 
Lordos, A. & Fanti, K. (2015). Callous Unemotional Traits and Executive Dysfunction display incremental predictive validity for Conduct Problems severity. Conference for the Scientific Study of Psychopathy, June 2015, Chicago, USA.
 
Lordos, A., Zacharaki, G. & Fanti, K. (2015). The Neurobiological Basis of Antisocial Behavior: Findings from a meta-analytic review, in preparation for a family-based association study. Conference of the International Behavioral and Neural Genetics Society (IBANGS), May 2015, Uppsala, Sweden
 
Zacharaki, G, Theocharous, V., Lordos, A. & Fanti, K. (2015). Do Autism and Callous Unemotional Traits (CU Traits) possess a shared molecular genetic background? Conference of the International Behavioral and Neural Genetics Society (IBANGS), May 2015, Uppsala, Sweden
 
SeeD & UNDP (2015). Predicting Peace: The Social Cohesion and Reconciliation Index as a Tool for Conflict Transformation. Nicosia: United Nations Development Programme
 
Moore, G., Loizides, N., Sandal, N. & Lordos, A. (2014). Winning Peace Frames: Intra-Ethnic Outbidding in Northern Ireland and Cyprus. West European Politics, Vol 37:1, pp.159-181
 
Karayianni, E., Hadjicharalambous, M., & Lordos, A. (2013). Stress, anxiety sensitivity, quality of life associated with health in Welfare sample and pilot intervention. 27th Conference of the European Health Psychology Society, July 2013, Bordeaux, France.

Lordos, A., Loumba, N, Katsimicha, E., & Fanti, K. (2013). Planning ahead for the clinical assessment of Callous Unemotional Traits: Development of a new standardized instrument. Conference for the Scientific Study of Psychopathy, June 2013, Washington DC, USA.
 
Lordou, E., Lordos, A., Lazarou, C., Lazarou, A., Mama, P., & Paradeisioti, A. (2012). When appearances can deceive: Final Diagnoses in a Child Psychiatric Unit. ADHD in Practice, 4 (3), pp.14-16
 
Lordos, A. & Fanti, K. (2012). Profiles of Executive Functioning in different sub-types of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Oral Presentation at the one-day seminar titled “Advances in Understanding Disruptive Behavior Disorders in Youth”, University of Cyprus, November 2012, Nicosia, Cyprus.

Karayianni, E., Lordos, A., Hadjicharalambous, M., & Fanti, K. (2012). The value of values in designing an early intervention for children with callous-unemotional (CU) traits. Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) 10th Annual World Conference, July 2012, Washington, DC, USA.

Katsimicha, E., Lordos, A., Hadjicharalambous, M. & Fanti, K. (2012). The transactional association between narcissism and parenting practices in preventing Conduct Disorder. World Meeting of the International Society for Research on Aggression, July 2012, Luxembourg.

Hadjicharalambous, M., Lordos, A., Katsimicha, E. & Fanti, K. (2012). How impulsivity and Callous-Unemotional Traits differentially predict Physical vs. Relational Bullying. World Meeting of the International Society for Research on Aggression, July 2012, Luxembourg.

Lordos, A., & Fanti, K. (2012). Parenting Stress and ADHD Comorbidities: Is there a bidirectional effect? 2nd Eunethydis Conference for ADHD, May 2012, Barcelona, Spain.

Lordos, A., Hadjicharalambous, M., Christodoulou, F., Karayianni, E., Fanti, K. (2012). “The Life Journey”: A developmentally informed intervention to address Callous and Unemotional Traits in children and adolescents with Severe Conduct Disorder. European Association of Psychology and Law Conference, April 2012, Nicosia, Cyprus.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2011). School-aged Children with Oppositional Defiant Disorder or Conduct Disorder can be successfully discriminated on the basis of underlying Psychopathy traits. 12th European Congress of Psychology, July 2011, Istanbul, Turkey.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2011). Interactions between self-regulation and aspects of parenting in predicting symptoms of Attention Deficit - Hyperactivity Disorder. ADHD World Congress, May 2011, Berlin, Germany.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2011). Why CU could stand for ‘Callous-Unremorseful’: Reconsidering the factor structure of the Inventory of Callous Unemotional Traits. Conference of the Society for the Scientific Study of Psychopathy, May 2011, Montreal, Canada.
 
Hadjicharalambous, M., Lordos, A., & Fanti, K. (2011). How callous-unemotional traits mediate the association between parenting practices and conduct problems or ADHD. Conference of the Society for the Scientific Study of Psychopathy, May 2011, Montreal, Canada.
 
Lordos, A., Sonan, S., Ioulianos, G. (2011). Navigating the Paradigm Shift: Challenges and opportunities for the two communities of Cyprus, in the search for sustainable patterns of social and economic development, Geneva: Interpeace
 
Lordos, A. (2009). Rational Agent or Unthinking Follower? A survey-based profile analysis of Greek Cypriot and Turkish Cypriot referendum voters. In Diez, T. & Tocci, N. (Eds.) Cyprus: A Conflict at the Crossroads. Manchester and New York: Manchester University Press
 
Lordos, A., Kaymak, E., & Tocci, N. (2009). A People’s Peace in Cyprus: Testing the options for a comprehensive settlement. Brussels: Centre for European Policy Studies
 
Lordos, A. (2009). Towards a Constitutional Convention for Cyprus: Some Preliminary Observations. In Auer, A. & Triga, V. (Eds.) A Constitutional Convention for Cyprus, Berlin: WVB
 
Lordos, A. (2008). From secret diplomacy to public diplomacy: How the Annan Plan referendum failure earned the Cypriot public a seat at the negotiating table. In Faustmann, H. & Varnava, A. (Eds.) Re-unifying Cyprus. London and New York: I.B. Tauris
 
Kaymak, E., Lordos, A., & Tocci, N. (2008). Building Confidence in Peace: Public opinion and the Cyprus peace process. Brussels: Centre for European Policy Studies
 
Lordos, A. (2006). 8th July 2006: The Unappreciated Breakthrough. The Cyprus Review, 18(2)
 
Webster, C. & Lordos, A. (2006). Who supported the Annan plan? An exploratory statistical analysis of the demographic, political and attitudinal correlates. The Cyprus Review, 18 (1), pp.13-35
 
Lordos, A. (2006). Civil Society Diplomacy: A new approach for Cyprus. Nicosia: Cymar and KADEM
 
Lordos, A. & Faiz. M. (2005). Options for Peace: Mapping the possibilities for a Comprehensive Settlement in Cyprus. Nicosia: Cymar and KADEM
 
Lordos, A. (2004). Can the Cyprus Problem be Solved? Understanding the Greek Cypriot response to the UN Peace Plan for Cyprus. Nicosia: Cymar Research
 

Profile Information

Alexandros Lordos is a licensed Clinical Psychologist and a Lecturer in Clinical Psychology at the University of Cyprus. He holds a BA in Modern and Medieval Languages from the University of Cambridge, a BA in Psychology from the University of Crete, an MA in Counselling Studies from the University of Durham, and a PhD in Clinical Psychology from the University of Cyprus. Dr Lordos is one of the founders of the Centre for Sustainable Peace and Democratic Development (SeeD), through which he established research partnerships with several international organizations, including UNICEF, the World Bank, Interpeace, UNDP, and USAID’s Office for Transition Initiatives. He has served as principal investigator or co-principal investigator in research projects across several countries in Europe, Africa and Asia, specifically in Ukraine, South Sudan, Rwanda, Libya, Moldova, Bosnia-Herzegovina, Liberia, Iraq, Afghanistan, Nepal, Malaysia, East Timor and Cyprus. Dr Lordos is a former Senior Fellow of Harvard Humanitarian Initiative at Harvard University’s School of Public Health, and a Senior Associate of the International Peacebuilding Advisory Team. At the University of Cyprus, he directs his research lab, the Centre for the Study of Life Skills and Resilience, while he contributes to the teaching and supervision of BA, MA and PhD students in the Psychology Department.
I am interested in investigating how the acquisition of life skills can contribute to mental health, employability and constructive citizenship outcomes, as well as in strengthening resilience against micro-systemic and macro-systemic adversities. Research questions I am currently focusing on include the following: How do specific life skills (e.g. mindfulness; distress tolerance; intellectual humility; creativity; future orientation; growth mindset; communication; leadership; tolerance of diversity) map out to distinct outcomes, as described above? How can we more robustly assess life skills, through self-report, projective, and task-based measurement modalities? And finally, how can life skills be nurtured, taught, mentored, activated, socially learnt, actively learnt or otherwise acquired in various everyday contexts such as the family, education establishments, the workplace, or through culture and sports, as well as in more challenging and crisis-associated contexts such as conflict-affected countries, humanitarian emergencies, radicalized social groups, high-risk youth populations, mental health clinics, rehabilitation centers, and correctional facilities? In the longer term, I hope to apply such knowledge for the development of integrated assessment-to-intervention systems that can be flexibly deployed to effectively meet population needs for life skills and resilience.
 
Highlighted Publications
 
Lordos, A. and Hyslop, D (2021). The Assessment of Multisystemic Resilience in Conflict-Affected Populations. In Ungar, M. (Ed.), Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change (pp. 431-466). USA: Oxford University Press.
 
Lordos, A., Ioannou, M., Rutembesa, E., Christoforou, S., Anastasiou, E., and Bjorgvinsson, T. (2021). Societal Healing in Rwanda: Towards a Multisystemic Framework to Strengthen Capacities for Mental Health, Social Cohesion, and Sustainable Livelihoods in Survivors and Perpetrators of the Genocide against the Tutsi. Health and Human Rights Journal, 23(1)
 
Lordos, A., Christou, G., Anastasiou, E., Dryga, A., Fanti, K., and Morin, H. (2021). The Impact of Conflict-Associated Hardship and Family Abuse on Adolescent Civic and Mental Health Outcomes: Investigating Entry Points for Multisystemic Resilience in Ukraine. UNICEF
 
 
Manuscripts under Review / In Preparation
 
Lordos, A., Louise, C., Symeou, M., Guest, A, and Dagli-Hustings, I. (under review). Pathways to Resilient Citizenship: A Cross-national Investigation based on SCORE data from six Conflict-affected Countries in Africa, Asia, and Europe.
 
Lordos, A., Anastasiou, E., Christou, G., Guest, A., Louise, C., and Christoforou, S. (pending submission). Identifying Entry Points for Multisystemic Resilience in South Sudan.
 
Lordos, A., Christou, G., Anastasiou, E., Dryga, A., Fanti, K., and Morin, H. (pending submission). The Impact of Conflict-Associated Hardship and Family Abuse on Adolescent Civic and Mental Health Outcomes: Investigating Entry Points for Multisystemic Resilience in Ukraine.
 
Lordos, A. and Lordos, G. (pending submission). Preparing for the Socio-behavioral Challenges of a Populous, Semi-independent Settlement on Mars through a New Generation of Multi-team, Empowerment-oriented Mars Analog Missions. 
 
Lordos, A., Christou, G., Anastasiou, E., Morin, H., Symeou, M., Fanti, K., Dryga, A., and Petrou, A. (pending submission). The Transferable Skills Inventory (TSI): Development and Validation of a Youth Measure for Transferable Skills.
 
Lordos, A., Symeou, M., Anastasiou, E., Morin, H., Fanti, K., Lemishka, O., Guest, A., Machlouzarides, M., and Sikki, M. (pending submission). Life Skills Education as a Pathway to Resilience for Conflict-affected Adolescents in Ukraine.
 
Lordos, A., Al-Saidi, K., and Labnouj, A. (pending submission). Community Resilience in Libya, amidst the Covid-19 Pandemic.
 
Lordos, A., et al., (in preparation). Executive Skills as a Transdiagnostic Treatment Objective.
 
Lordos, A., et al. (in preparation). The Covid Preparedness Checklist: Building Systemic Resilience in Ukrainian Schools through a Self-Assessment Digital Platform.
 
Lordos, A., et al. (in preparation). Developing Resilient Security Institutions in the Aftermath of Inter-ethnic Conflict: The Security Dialogue Initiative for Cyprus.

 
Other Publications and Conference Presentations (in Chronological Order)
 
Bjorgvinsson, T., Ioannou, M., Rutembesa, E., Petrou, A., Christou, G., and Lordos, A. (2021). Adapting a Transdiagnostic Mental Health Approach based on Prescriptive Matching in post-genocide Rwanda. In Kestenbaum, J., Mahoney, C., Meade, A., and Fuller, A. (Eds.), Public Health, Mental Health, and Mass Atrocity Prevention. USA: Routledge
 
Symeou, M., Dryga, A., and Lordos, A. (2021). The Significance of School Connectedness for Adolescents' Well-being and Adjustment: A Longitudinal Investigation. UNICEF
 
Symeou, M., Dryga, A., and Lordos, A. (2021). Safe and Child-Friendly Schools in Ukraine: Longitudinal Analysis for the Impact Assessment of the "Safe Schools" Programme in Ukraine. UNICEF
 
Sumeou, M., Dryga, A., and Lordos, A. (2021). Peer Mediation and Conflict Resolution Programme in Ukraine: An Impact Assessment. UNICEF
 
Fanti, K., and Lordos, A. (2021). Parental Antisocial and Psychopathic Traits influence Adolescent Psychopathology. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
 
Koutsogiorgi, C., Lordos, A., Michaelides, M., & Fanti, K. (2020). Factorial structure and nomological network of the Inventory of Callous-Unemotional Traits accounting for item keying effects. Journal of Personality Assessment, 1-12
 
Fanti, K. and Lordos, A. (2020). Age patterns in psychopathic traits from age 9 to age 20: Testing unique associations with conduct disorder symptoms. Current Psychology, 1-12
 
Symeou, M., Machlouzarides, M., Guest, A., Morin, H., Lordos, A., Fanti, K., & Dryga, A. (2020). Adolescents and School Connectedness: How Peer and Teacher Support, and Emotional Connection to School, influence Ukrainian Adolescents. Ukraine: UNICEF
 
Symeou, M., Sikki, M., Lordos, A., Morin, H., Guest, A., & Dryga, A. (2020). The Role of Parenting for Adolescents: A Report on the Significance of Positive Parent-Adolescent Relationships in Ukraine. Ukraine: UNICEF
 
Symeou, M., Morin, H., Lordos, A., Dryga, A., Fanti, K., Christou, G. Machlouzarides, M., Guest, A., & Lemishka, O. (2020). The Acquisition, Development, and Impact of Life Skills on Ukrainian Adolescents. Ukraine: UNICEF
 
Machlouzarides, M., Guest, A., Sikki, M., Morin, H., Dryga, A., and Lordos, A. (2020). Risk, Resilience, and the Role of School Connectedness in the Development of Adolescents in Vocational Education Training Institutions. UNICEF

Lordos, A. and Lordos, G. (2020). Preparing for the socio-behavioral challenges of a populous, semi-independent settlement on Mars through a new generation of multi-team, empowerment-oriented Mars analog missions. 71st International Astronautical Congress (IAC), 12-14 Oct 2020
 
Lordos, A. (2020). Large-Scale Space Settlements: A New Frontier for Space Psychology? 23rd Annual International Mars Society Convention, 15-18 Oct 2020
 
Lordos, G. and Lordos, A. (2019). Star City, Mars. In Crossman, F. (Ed.), Mars Colonies: Plans for Settling the Red Planet (pp. 431-452). Los Angeles: The Mars Society.
 
Lordos, A., Morin, H., Fanti, K., Lemishka, O., Guest, A., Symeou, M., Kontoulis, M., and Hadjimina, E. (2019). An evidence-based analysis of the psychosocial adaptability of conflict-exposed adolescents and the role of the education system as a protective environment. Ukraine: UNICEF.
 
Lordos, A. and Dagli-Hustings, I. (2018). Social Contract-Building for Peace: Dissonant Duello of Sub-National Social Contracts in Cyprus. South Africa: Wits School of Governance Working Paper Series.
 
McCandless, E., Hollender, R., Zahar, M., Schwoebel, M., Menochal, A. & Lordos, A. (2018). Forging Resilient Social Contracts: A Pathway to Preventing Violent Conflict and Sustaining Peace (Summary Findings). Oslo: UNDP Oslo Governance Centre
 
Fanti, K., Kyranides, M., Lordos, A., Colins, O., & Andershed, H. (2018). Unique and Interactive Associations of Callous-Unemotional Traits, Impulsivity, and Grandiosity with Child and Adolescent Conduct Disorder Symptoms. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 40, pp.40-49
 
Andershed, H., Colins, O., Salekin, R., Lordos, A., Kyranides, M. & Fanti, K. (2018). Callous-Unemotional Traits Versus the Multidimensional Psychopathy Construct as Predictors of Various Antisocial Outcomes during Early Adolescence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 40, pp.16-25
 
Fanti, K., Lordos, A., Sullivan, E. & Kosson, D. (2018). Cultural and Ethnic Variations in Psychopathy. In Patrick, C. (Ed.), Handbook of Psychopathy, 2nd Edition. New York: The Guildford Press
 
Suurmond, J., Lordos, A. & Mani Sharma, P. (2017). Blessing or Burden? The impact of Peace Services on Peace and Violence in Nepal. Journal of Peacebuilding and Development, Vol. 12:1, pp.1-18
 
Wall, T., Frick, P., Fanti, K., Kimonis, E. & Lordos, A. (2016). Factors Differentiating Callous-Unemotional Children with and without Conduct Problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol 57:8, pp.976-983
 
Suurmond, J., Mani Sharma, P., Lordos, A. (2016). Predictors of Peace and Violence in Nepal: An empirical study of peace needs and peace services. Kathmandu: Pro Public & SeeD
 
Lordos, A. (2016). What engenders Violent Extremism: A comparative study of Cyprus, Bosnia-Herzegovina, and Nepal. Invited Jean Monnet lecture, Bilkent University, April 2016, Ankara, Turkey
 
Lordos, A. (2016). The Role of Executive Dysfunction and Callous-Unemotional Traits in the Manifestation of Antisocial Behavior: Genetics, Neurobiology, and Developmental Trajectories. Nicosia: Department of Psychology, University of Cyprus
 
Lordos, A. & Fanti, K. (2015). Callous Unemotional Traits and Executive Dysfunction display incremental predictive validity for Conduct Problems severity. Conference for the Scientific Study of Psychopathy, June 2015, Chicago, USA.
 
Lordos, A., Zacharaki, G. & Fanti, K. (2015). The Neurobiological Basis of Antisocial Behavior: Findings from a meta-analytic review, in preparation for a family-based association study. Conference of the International Behavioral and Neural Genetics Society (IBANGS), May 2015, Uppsala, Sweden
 
Zacharaki, G, Theocharous, V., Lordos, A. & Fanti, K. (2015). Do Autism and Callous Unemotional Traits (CU Traits) possess a shared molecular genetic background? Conference of the International Behavioral and Neural Genetics Society (IBANGS), May 2015, Uppsala, Sweden
 
SeeD & UNDP (2015). Predicting Peace: The Social Cohesion and Reconciliation Index as a Tool for Conflict Transformation. Nicosia: United Nations Development Programme
 
Moore, G., Loizides, N., Sandal, N. & Lordos, A. (2014). Winning Peace Frames: Intra-Ethnic Outbidding in Northern Ireland and Cyprus. West European Politics, Vol 37:1, pp.159-181
 
Karayianni, E., Hadjicharalambous, M., & Lordos, A. (2013). Stress, anxiety sensitivity, quality of life associated with health in Welfare sample and pilot intervention. 27th Conference of the European Health Psychology Society, July 2013, Bordeaux, France.
 
Lordos, A., Loumba, N, Katsimicha, E., & Fanti, K. (2013). Planning ahead for the clinical assessment of Callous Unemotional Traits: Development of a new standardized instrument. Conference for the Scientific Study of Psychopathy, June 2013, Washington DC, USA.
 
Lordou, E., Lordos, A., Lazarou, C., Lazarou, A., Mama, P., & Paradeisioti, A. (2012). When appearances can deceive: Final Diagnoses in a Child Psychiatric Unit. ADHD in Practice, 4 (3), pp.14-16
 
Lordos, A. & Fanti, K. (2012). Profiles of Executive Functioning in different sub-types of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Oral Presentation at the one-day seminar titled “Advances in Understanding Disruptive Behavior Disorders in Youth”, University of Cyprus, November 2012, Nicosia, Cyprus.
 
Karayianni, E., Lordos, A., Hadjicharalambous, M., & Fanti, K. (2012). The value of values in designing an early intervention for children with callous-unemotional (CU) traits. Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) 10th Annual World Conference, July 2012, Washington, DC, USA.
 
Katsimicha, E., Lordos, A., Hadjicharalambous, M. & Fanti, K. (2012). The transactional association between narcissism and parenting practices in preventing Conduct Disorder. World Meeting of the International Society for Research on Aggression, July 2012, Luxembourg.
 
Hadjicharalambous, M., Lordos, A., Katsimicha, E. & Fanti, K. (2012). How impulsivity and Callous-Unemotional Traits differentially predict Physical vs. Relational Bullying. World Meeting of the International Society for Research on Aggression, July 2012, Luxembourg.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2012). Parenting Stress and ADHD Comorbidities: Is there a bidirectional effect? 2nd Eunethydis Conference for ADHD, May 2012, Barcelona, Spain.
 
Lordos, A., Hadjicharalambous, M., Christodoulou, F., Karayianni, E., Fanti, K. (2012). “The Life Journey”: A developmentally informed intervention to address Callous and Unemotional Traits in children and adolescents with Severe Conduct Disorder. European Association of Psychology and Law Conference, April 2012, Nicosia, Cyprus.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2011). School-aged Children with Oppositional Defiant Disorder or Conduct Disorder can be successfully discriminated on the basis of underlying Psychopathy traits. 12th European Congress of Psychology, July 2011, Istanbul, Turkey.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2011). Interactions between self-regulation and aspects of parenting in predicting symptoms of Attention Deficit - Hyperactivity Disorder. ADHD World Congress, May 2011, Berlin, Germany.
 
Lordos, A., & Fanti, K. (2011). Why CU could stand for ‘Callous-Unremorseful’: Reconsidering the factor structure of the Inventory of Callous Unemotional Traits. Conference of the Society for the Scientific Study of Psychopathy, May 2011, Montreal, Canada.
 
Hadjicharalambous, M., Lordos, A., & Fanti, K. (2011). How callous-unemotional traits mediate the association between parenting practices and conduct problems or ADHD. Conference of the Society for the Scientific Study of Psychopathy, May 2011, Montreal, Canada.
 
Lordos, A., Sonan, S., Ioulianos, G. (2011). Navigating the Paradigm Shift: Challenges and opportunities for the two communities of Cyprus, in the search for sustainable patterns of social and economic development, Geneva: Interpeace
 
Lordos, A. (2009). Rational Agent or Unthinking Follower? A survey-based profile analysis of Greek Cypriot and Turkish Cypriot referendum voters. In Diez, T. & Tocci, N. (Eds.) Cyprus: A Conflict at the Crossroads. Manchester and New York: Manchester University Press
 
Lordos, A., Kaymak, E., & Tocci, N. (2009). A People’s Peace in Cyprus: Testing the options for a comprehensive settlement. Brussels: Centre for European Policy Studies
 
Lordos, A. (2009). Towards a Constitutional Convention for Cyprus: Some Preliminary Observations. In Auer, A. & Triga, V. (Eds.) A Constitutional Convention for Cyprus, Berlin: WVB
 
Lordos, A. (2008). From secret diplomacy to public diplomacy: How the Annan Plan referendum failure earned the Cypriot public a seat at the negotiating table. In Faustmann, H. & Varnava, A. (Eds.) Re-unifying Cyprus. London and New York: I.B. Tauris
 
Kaymak, E., Lordos, A., & Tocci, N. (2008). Building Confidence in Peace: Public opinion and the Cyprus peace process. Brussels: Centre for European Policy Studies
 
Lordos, A. (2006). 8th July 2006: The Unappreciated Breakthrough. The Cyprus Review, 18(2)
 
Webster, C. & Lordos, A. (2006). Who supported the Annan plan? An exploratory statistical analysis of the demographic, political and attitudinal correlates. The Cyprus Review, 18 (1), pp.13-35
 
Lordos, A. (2006). Civil Society Diplomacy: A new approach for Cyprus. Nicosia: Cymar and KADEM
 
Lordos, A. & Faiz. M. (2005). Options for Peace: Mapping the possibilities for a Comprehensive Settlement in Cyprus. Nicosia: Cymar and KADEM
 
Lordos, A. (2004). Can the Cyprus Problem be Solved? Understanding the Greek Cypriot response to the UN Peace Plan for Cyprus. Nicosia: Cymar Research