ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΤΣΚΟΣ
ΙΤΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ITSKOS GRIGORIOS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Physics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B235
2289 2835
2289 2821
www.ecmp.ucy.ac.cy

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Φυσικής 1997). Mεταπτυχιακές σπουδές στο SUNY at Buffalo, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. (Διδακτορικό στην Φυσική 2003). Μεταδιδακτορική έρευνα στο Imperial College London, M. Βρετανία (Σεπτέμβριος 2003 - Ιανουάριος 2007). Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (09/2007-12/2011), Επίκουρος Καθηγητής (12/2011- )

▪ Οπτική και μαγνητο-οπτική φασματοσκοπία ημιαγωγών.

▪ Φωτοφυσική οργανικών ημιαγωγών, κολλοειδών νανοκρυστάλλων και μειγμάτων τους για εφαρμογές σε φωτοβολταικές διατάξεις

▪ Διαδικασίες μεταφοράς φορτίου, ενέργειας και σπιν σε ημιαγωγούς

                

▪ Size-Dependent Charge Transfer in Blends of PbS Quantum Dots with a Low Gap Silicon-Bridged Copolymer, G. Itskos*, P. Papagiorgis, D. Tsokkou, A. Othonos, F. Hermerschmidt, S.P. Economopoulos, M. Yarema, W. Heiss, S. Choulis, Advanced Energy Materials, online on 03/07/13

▪ Concentration and excitation effects on the exciton dynamics of poly(3-hexylthiophene)/PbS quantum dot blend films, D. Tsokkou G. Itskos, S. Choulis, M. Yarema, W. Heiss, A. Othonos, Nanotechnology, 24, 235707,(2013)

▪ Novel BODIPY-based Conjugated Polymers Donors for Organic Photovoltaic Applications S. P. Economopoulos, C.L. Chochos, H.A. Ioannidou, M. Neophytou, C. Charilaou, G.A. Zissimou, J. M. Frost, T. Sachetan, M. Shahid, J. Nelson, M. Heeney, D.D.C. Bradley, G. Itskos, P.A. Koutentis, S.A. Choulis, accepted in RSC Advances

▪ Electronic and Interface Properties of Polyfluorene Films on GaN for Hybrid Optoelectronic Applications, G. Itskos*, X. Xristodoulou, E. Iliopoulos, S. Ladas, S. Kennou, M. Neophytou, S. Choulis, Applied Physics Letters 102, 063303 (2013)

▪ 2-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, a fluorine-rich building block for the preparation of conjugated polymer donors for organic solar cell applications, M. Neophytou , H.A. Ioannidou, T. A. Ioannou, C. L. Chochos, S. P. Economopoulos, P. A. Koutentis, G. Itskos, S.A. Choulis, Polymer Chemistry, 3, 2236, (2012)

▪ Excitation dynamics of a low bandgap silicon-bridged dithiophene copolymer and its composites with fullerenes A. Othonos, G. Itskos, M. Neophytou, S.A. Choulis, Applied Physics Letters, 100, 153303, (2012), Published also in Virtual Journal of Ultrafast Science, May 25, (2012)

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011)

▪ White Light Emission via Cascade Forster Energy Transfer in (Ga,In)N Quantum Well/ Polymer Blend Hybrid Structures, G. Itskos*, C. R. Belton, G. Heliotis, I. M. Watson, M. D. Dawson, R. Murray and D. D. C Bradley, Nanotechnology, 20, 275207, (2009)

▪ New light from hybrid inorganic-organic emitters, C. R. Belton, G. Itskos, G. Heliotis, P. N. Stavrinou, P. G. Lagoudakis, J. Lupton, S. Pereira, E. Gu, C. Griffin, B. Guilhabert, I. M. Watson, A. R. Mackintosh, R. A. Pethrick, J. Feldmann, R. Murray, M. D. Dawson and D. D. C. Bradley, Journal of Physics D: Applied Physics 41, 094006, (2008)

▪ Efficient dipole-dipole coupling of Mott-Wannier and Frenkel excitons in (Ga,In)N quantum well/polyfluorene semiconductor heterostructures, G. Itskos*, G. Heliotis, P. G. Lagoudakis, J. Lupton, N. P. Barradas, E. Alves, S. Pereira, I. M. Watson, M. D. Dawson, J. Feldmann, R. Murray, D. D. C. Bradley, Physical Review B 76, 035344, (2007)

▪ Oblique Hanle measurements of InAs/GaAs quantum dot spin-light emitting diodes G. Itskos*, E. Harbord, S. Clowes, E. Clarke, L.F. Cohen, R. Murray, P. Van Dorpe, W. Van Roy Applied Physics Letters, 88, 22113, (2006) Published also in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, January 23, (2006)

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006)

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) Cited reference (44) in the Announcement of the Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences for the Nobel Prize 2007 for “The Discovery of Giant Magnetoresistance”

▪ Reduction of spin injection efficiency by interface defect spin scattering in ZnMnSe/AlGaAs GaAs spin polarized light emitting diodes, R.M. Stroud, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Kioseoglou, A.G. Petukhov, B.T. Jonker, G. Itskos and A. Petrou, Physical Review Letters 89, 166602, (2002), Naval Research Laboratory Alan Berman Research Publications Award 2002

Profile Information

Undergraduate studies at Aristotle University of Thessaloniki, Greece (B.Sc. in Physics 1997). Graduate studies at SUNY at Buffalo, USA (Ph.D. in Physics 2003).  Postdoctoral research at Imperial College London, UK (2003-2007). Lecturer in Dept. of Physics, Un. of Cyprus (09/2007-12/2011). Assistant Professor (12/2011- )

▪ Optical and magneto-optical spectroscopy of semiconductors

▪ Photophysics of organic semiconductors, colloidal nanocrystals and their blends for photovoltaic applications

▪ Charge, energy and spin transfer processes in semiconductors

 

▪ Size-Dependent Charge Transfer in Blends of PbS Quantum Dots with a Low Gap Silicon-Bridged Copolymer, G. Itskos*, P. Papagiorgis, D. Tsokkou, A. Othonos, F. Hermerschmidt, S.P. Economopoulos, M. Yarema, W. Heiss, S. Choulis, Advanced Energy Materials, online on 03/07/13

▪ Concentration and excitation effects on the exciton dynamics of poly(3-hexylthiophene)/PbS quantum dot blend films, D. Tsokkou G. Itskos, S. Choulis, M. Yarema, W. Heiss, A. Othonos, Nanotechnology, 24, 235707,(2013)

▪ Novel BODIPY-based Conjugated Polymers Donors for Organic Photovoltaic Applications S. P. Economopoulos, C.L. Chochos, H.A. Ioannidou, M. Neophytou, C. Charilaou, G.A. Zissimou, J. M. Frost, T. Sachetan, M. Shahid, J. Nelson, M. Heeney, D.D.C. Bradley, G. Itskos, P.A. Koutentis, S.A. Choulis, accepted in RSC Advances

▪ Electronic and Interface Properties of Polyfluorene Films on GaN for Hybrid Optoelectronic Applications, G. Itskos*, X. Xristodoulou, E. Iliopoulos, S. Ladas, S. Kennou, M. Neophytou, S. Choulis, Applied Physics Letters 102, 063303 (2013)

▪ 2-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, a fluorine-rich building block for the preparation of conjugated polymer donors for organic solar cell applications, M. Neophytou , H.A. Ioannidou, T. A. Ioannou, C. L. Chochos, S. P. Economopoulos, P. A. Koutentis, G. Itskos, S.A. Choulis, Polymer Chemistry, 3, 2236, (2012)

▪ Excitation dynamics of a low bandgap silicon-bridged dithiophene copolymer and its composites with fullerenes A. Othonos, G. Itskos, M. Neophytou, S.A. Choulis, Applied Physics Letters, 100, 153303, (2012), Published also in Virtual Journal of Ultrafast Science, May 25, (2012)

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011)

▪ White Light Emission via Cascade Forster Energy Transfer in (Ga,In)N Quantum Well/ Polymer Blend Hybrid Structures, G. Itskos*, C. R. Belton, G. Heliotis, I. M. Watson, M. D. Dawson, R. Murray and D. D. C Bradley, Nanotechnology, 20, 275207, (2009)

▪ New light from hybrid inorganic-organic emitters, C. R. Belton, G. Itskos, G. Heliotis, P. N. Stavrinou, P. G. Lagoudakis, J. Lupton, S. Pereira, E. Gu, C. Griffin, B. Guilhabert, I. M. Watson, A. R. Mackintosh, R. A. Pethrick, J. Feldmann, R. Murray, M. D. Dawson and D. D. C. Bradley, Journal of Physics D: Applied Physics 41, 094006, (2008)

▪ Efficient dipole-dipole coupling of Mott-Wannier and Frenkel excitons in (Ga,In)N quantum well/polyfluorene semiconductor heterostructures, G. Itskos*, G. Heliotis, P. G. Lagoudakis, J. Lupton, N. P. Barradas, E. Alves, S. Pereira, I. M. Watson, M. D. Dawson, J. Feldmann, R. Murray, D. D. C. Bradley, Physical Review B 76, 035344, (2007)

▪ Oblique Hanle measurements of InAs/GaAs quantum dot spin-light emitting diodes G. Itskos*, E. Harbord, S. Clowes, E. Clarke, L.F. Cohen, R. Murray, P. Van Dorpe, W. Van Roy Applied Physics Letters, 88, 22113, (2006) Published also in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, January 23, (2006)

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006)

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) Cited reference (44) in the Announcement of the Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences for the Nobel Prize 2007 for “The Discovery of Giant Magnetoresistance”

▪ Reduction of spin injection efficiency by interface defect spin scattering in ZnMnSe/AlGaAs GaAs spin polarized light emitting diodes, R.M. Stroud, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Kioseoglou, A.G. Petukhov, B.T. Jonker, G. Itskos and A. Petrou, Physical Review Letters 89, 166602, (2002), Naval Research Laboratory Alan Berman Research Publications Award 2002