Όλες οι ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος επιβλέπονται από το Συμβούλιο Τμήματος, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς και τις κατευθύνσεις που δίνονται από το Συμβούλιο της Πολυτεχνικής Σχολής και την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, και εκπρόσωπους των φοιτητών. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από έναν αριθμό επιτροπών που εστιάζονται σε διάφορους σημαντικούς τομείς της δραστηριότητας του Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από τους ακαδημαϊκούς του Τμήματος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος και των διάφορων επιτροπών είναι τα εξής:

Συμβούλιο Τμήματος
Πρόεδρος: Γεώργιος Έλληνας

Αντιπρόεδρος: Ηλίας Κυριακίδης

Ακαδημαϊκοί: Μάριος Πολυκάρπου, Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους, Γεώργιος Η. Γεωργίου, Χρίστος Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Πίτρης, Χριστόφορος Χατζηκωστής, Ιούλιος Γεωργίου, Θεοχάρης Θεοχαρίδης, Ηλίας Κυριακίδης, Μαρία Μιχαήλ, Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους, Γιώργος Μήτσης, Χρυσόστομος Νικόπουλος, Σταύρος Ιεζεκιήλ, Γεώργιος Έλληνας, Ιωάννης Κρικίδης, Μάρκος Αντωνιάδης

Εκπρόσωποι Φοιτητών: Μιχάλης Κυπριανού, Μαρία Αγιώτη, Μιχάλης Ιωάννου, Έλενα Χαραλάμπους, Σόλων Φαλά


Επιτροπή Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Πρόεδρος: Μαρία Μιχαήλ
Μέλη: Γεώργιος Η. Γεωργίου, Ιωάννης Κρικίδης, Χρυσόστομος Νικόπουλος

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Πρόεδρος: Χρίστος Παναγιώτου
Μέλη: Θεοχάρης Θεοχαρίδης , Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους , Μάρκος Αντωνιάδης

Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων και Ιστοσελίδας
Πρόεδρος: Ιούλιος Γεωργίου
Μέλη: Χρυσόστομος Νικόπουλος , Γεώργιος Έλληνας

Επιτροπή Εργαστηρίων,Χώρων και Ασφάλειας
Πρόεδρος: Σταύρος Ιεζεκιήλ
Μέλη: Γεώργιος Η. Γεωργίου, Μάρκος Αντωνιάδης

Επιτροπή Εκδόσεων
Πρόεδρος: Γεώργιος Έλληνας
Μέλη: Μάριος Πολυκάρπου, Χριστόφορος Χατζηκωστής


Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
Πρόεδρος: Ιωάννης Κρικίδης

Επιτροπή ERASMUS
Πρόεδρος: Ηλίας Κυριακίδης


Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πίτρης