Η αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να παρέχει υψηλότατης ποιότητας εκπαίδευση η οποία θα προετοιμάζει τους φοιτητές να ενσωματωθούν άμεσα και επιτυχώς στην αγορά εργασίας, αλλά και να συνεχίσουν, αν το θελήσουν, περαιτέρω σπουδές πάνω σε στέρεες βάσεις. Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν γνώσεις πανω στις βασικές αρχές της Επιστήμης του ΗΜΜΥ και, επιπλέον, γνώσεις σε βάθος σε μια ή περισσότερες περιοχές ειδίκευσης. Οι αντικειμενικοί στόχοι του Τμήματος γίνονται εφικτοί μέσω προγραμμάτων σπουδών που αποτελούνται από βασικά μαθήματα μαθηματικών και φυσικής, μαθήματα βάσης τα οποία επικεντρώνονται στις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης του ΗΜΜΥ, και τέλος μαθήματα επιλογής, τα οποία παρέχουν εξειδίκευση σε διάφορες περιοχές τεχνολογίας. Τα προγράμματα ενθαρρύνουν ένα ισορροπημένο μείγμα ανάμεσα σε θεωρητική και πειραματική εργασία.

Ιστορία του Τμήματος
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι ένα από τα 4 τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα άρχισε να δέχεται προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2004. Παρέχει προγράμματα υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στο Τμήμα επιτυγχάνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τους φοιτητές και άλλους φορείς βιομηχανίας και έρευνας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Οι καθηγητές του Τμήματος είναι έμπειροι ακαδημαϊκοί, ο καθένας ειδικός στον τομέα του με διεθνή παρουσία και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της έρευνάς του. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος συνεργάζεται με ερευνητές κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών του εξωτερικού και συμμετέχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. Επίσης, οι καθηγητές του Τμήματος, όντας ενεργά μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας, έχουν επιλεγεί ως αρχισυντάκτες και συντάκτες στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου τους.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Οι φοιτητές γίνονται αρχικά δεκτοί στο Τμήμα ΗΜΜΥ. Τα πρώτα δύο έτη επικεντρώνονται στη Φυσική, τα Μαθηματικά και τις βάσεις των επιστημών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΗΜ) και του Μηχανικού Υπολογιστών (ΜΥ), και είναι κοινά σε στα δύο προγράμματα σπουδών. Ανεξαρτήτως του προγράμματος που επιλέγουν, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος αποφοιτούν άρτια καταρτισμένοι σε βασικά θέματα ηλεκτρισμού, ηλεκτρομαγνητισμού, οπτικής, ηλεκτρονικής και αναλυτικών μεθόδων, καθώς επίσης και σε αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογιστικού υλικού (Hardware) και λογισμικού (Software).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους διδακτορικούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και άρχισε να δέχεται μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ το Σεπτέμβριο του 2004. Οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος αποφοίτησαν το 2007. Τα προγράμματα που παρέχει το Τμήμα σε μεταπτυχιακό επίπεδο δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές και προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις που πηγάζουν από την ταχύρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε τομείς αιχμής και έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διεθνούς εμβέλειας έρευνα, σε ένα περιβάλλον σύμπραξης και συνεργασίας με καθηγητές και τη βιομηχανία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το κατάλληλο υπόβαθρο για την εκπόνηση υψηλής ποιότητας έρευνας, που θα αποφέρει καινοτομίες και τεχνολογική πρόοδο, με όλα τα επακόλουθα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.

Ερευνητική Δραστηριότητα
Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα ΗΜΜΥ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών των τομέων είναι οι Τηλεπικοινωνίες, τα Δίκτυα Υπολογιστών, η Αυτοματοποίηση και τα Συστήματα Ελέγχου, η Βιοιατρική, η Υπολογιστική Νοημοσύνη και ο Σχεδιασμός Ψηφιακών Υλικών. Η έρευνα έχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες του Τμήματος. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα παραγωγικό περιβάλλον όπου μπορεί να διεξαχθεί έρευνα πολύ υψηλής ποιότητας.
Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στο Τμήμα επιτυγχάνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τους φοιτητές, τη βιομηχανία, και όλους τους ερευνητικούς φορείς. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες με διεθνή παρουσία και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της έρευνάς τους. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, το Τμήμα έχει να επιδείξει σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες υπό τη μορφή δημοσιεύσεων, εξωτερικής χρηματοδότησης και επαγγελματικής προσφοράς Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επίτευξη έρευνας διεθνούς εμβέλειας, δημοσιεύσιμης σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Συνεργασίες
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος συνεργάζεται με ερευνητές κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών του εξωτερικού και συμμετέχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, καθώς στόχος του Τμήματος είναι η επίτευξη έρευνας διεθνούς εμβέλειας σε τομείς αιχμής της Επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Τμήμα θα συνεχίσει τις συνεργασίες που είχε αρχίσει με την τοπική βιομηχανία, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία στην Ευρώπη.