Εργαστήριο κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου και δικτύων
 
distrubuted
 
Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων και η φθηνή συνδεσιμότητα δικτύων οδηγεί στην εμφάνιση νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο συστημάτων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο εργασιών (π.χ. απομακρυσμένη χειρουργική επέμβαση ή έλεγχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών) καθώς και τον έλεγχο πιο σύνθετων δικτυακών συστημάτων που διαχειρίζονται και ελέγχονται κατά τρόπο κατανεμημένο (π.χ. συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα μεταφοράς) . Το εργαστήριο ερευνά διάφορες πτυχές των προβλημάτων αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανοχή σφάλματων (π.χ. χρονική καθυστέρηση ή απώλεια πακέτων στο δίκτυο, αστοχία εξαρτημάτων) και την ανθεκτικότητα σε κακόβουλες επιθέσεις προς το σύστημα.