Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
 
 
telecommunications

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων εξετάζει τη μοντελοποίηση, την προσομοίωση, την εξομοίωση και το σχεδιασμό αρχιτεκτονικών, πρωτοκόλλων, αλγορίθμων και τεχνολογιών για συστήματα τηλεπικοινωνιών επόμενης γενιάς (π.χ. μηχανή-μηχανή, συστήματα 5G, οπτικά/ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) με έμφαση στη θεωρία της επικοινωνίας, στις ασύρματες και οπτικές τηλεπικοινωνίες και δίκτυα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:
  • Λογισμικά προσομοίωσης για οπτικά/ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
  • Εξοπλισμό δοκιμών ασύρματων και οπτικών δικτύων (δρομολογητές, οπτικούς/ηλεκτρονικούς μεταγωγείς, γεννήτριες σήματος, πομπούς, δέκτες, ενισχυτές, κλπ.)