Τίτλος Θέσης Εργασίας   Τελευταία μέρα υποβολής αίτησης                         
       
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 - 2021   02/12/2020  
                      
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε μια από τις ειδικότητες:1) Επεξεργασία Σήματος  2) Επεξεργασία Εικόνας 3) Μηχανική Όραση. Για περισσότερες πληροφόρίες πατήστε εδώ.
                         20/12/2019  
       
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019    09/08/2018  
       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ    09/08/2018