Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα δίνουν έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης στους τομείς ΗΜΜΥ, και προετοιμάζουν τους φοιτητές για ένα ραγδαίως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η επιστημονική έρευνα που συντελείται στο Τμήμα επιτυγχάνεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τους φοιτητές, τη βιομηχανία, και όλους τους ερευνητικούς φορείς. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες με διεθνή παρουσία και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο της έρευνας τους.

Όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στη χρήση των πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). To σύστημα ECTS αντιστοιχεί στα διάφορα μέρη του προγράμματος σπουδών (μαθήματα, έρευνα, κοκ.) ένα αριθμό από πιστωτικές μονάδες, ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο που πρέπει να αφιερώσει ο φοιτητής σε αυτά. Η χρήση του κοινού αυτού συστήματος από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ευνοεί την κινητικότητα των φοιτητών. Σε ένα πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο.

Το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:
 
 • Διδακτορικό (Doctor of Philosophy, Ph.D.) στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών

Φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα M.Sc., M.Eng. ή Ph.D. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού χωρίς να έχουν συμπληρώσει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αναμένεται να έχουν ικανοποιητική γνώση των παρακάτω γενικών περιοχών: Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρομαγνητισμός και Μικροκύματα, Κυκλώματα και Ηλεκτρονική. Παρομοίως, φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα M.Sc., M.Eng. ή Ph.D. Μηχανικού Υπολογιστών χωρίς να έχουν συμπληρώσει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μηχανικού Υπολογιστών αναμένεται να έχουν ικανοποιητική γνώση των παρακάτω γενικών περιοχών: Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Αλγόριθμοι. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κάθε φοιτητή θα πρέπει να τον/την καθοδηγεί ώστε να αποκτήσει γνώση στις προαναφερόμενες περιοχές μέσω παρακολούθησης κατάλληλων επιπρόσθετων μαθημάτων (μέχρι τέσσερα) από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ενδεχομένως σε προπτυχιακό επίπεδο.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER OF SCIENCE ΚΑΙ MASTER OF ENGINEERING ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Για να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα, έρευνα, και συμμετοχή σε σεμινάρια. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι 4 χρόνια.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν σε τρία από τα ακόλουθα έξι μαθήματα κορμού:

 • Στοχαστικές ανελίξεις (ΗΜΥ621)
 • Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος (ΗΜΥ623)
 • Θεωρία Συστημάτων (ΗΜΥ631)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών (ΗΜΥ649)
 • Οπτική και Φωτονική (ΗΜΥ645)
 • Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων (ΗΜΥ665)

Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Μηχανικού Υπολογιστών από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν στα τρία ακόλουθα μαθήματα κορμού:

 • Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών (ΗΜΥ654)
 • Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΗΜΥ656)
 • Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι (ΗΜΥ651)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους διδακτορικούς τίτλους σπουδών:

- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (Ph.D.) στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (Ph.D.) στην Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας εφόσον έχει γίνει δεκτός στο διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών, και επιπλέον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Περιεκτική Εξέταση του Τμήματος.

Για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, απαιτούνται τα εξής:

- Συμπλήρωση τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS, που αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα, σεμινάρια, και έρευνα
- Επικουρική διδασκαλία μαθημάτων του Τμήματος για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
- Επιτυχής ολοκλήρωση της Περιεκτικής Εξέτασης
- Έγκριση της Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής
- Επιτυχής υπεράσπιση της Διδακτορικής Διατριβής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά έτη, και η μέγιστη 8 ακαδημαϊκά έτη, τόσο για φοιτητές πλήρους φοίτησης, όσο και για φοιτητές μερικής φοίτησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνας
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Συστήματα Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ηλεκτρονικές Συσκευές και Νανοτεχνολογία
 • Συστήματα Απόφασης, Ελέγχου, και Αυτοματισμού
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα, Αντένες και Οπτική.
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συστήματα Λογισμικού και Υπολογισμών Πραγματικού Χρόνου
 • Τεχνολογία Υπολογισμού Υψηλής Απόδοσης και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθηγητές του Τμήματος και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθενός παρακαλώ πατήστε εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δίδακτρα

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα για τον μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ έχουν ορισθεί στα 5125 Ευρώ (2999,53 Λ.Κ.). Τα δίδακτρα για τον Διδακτορικό τίτλο σπουδών ποικίλουν, και εξαρτώνται από την διάρκεια των σπουδών και τα μαθήματα που έχουν ληφθεί από τον φοιτητή. Συγκεκριμένα, κάθε μάθημα έχει δίδακτρα 427 Ευρώ (249,91 Λ.Κ.), και κάθε ένα από τα τέσσερα υποχρεωτικά ερευνητικά στάδια έχει δίδακτρα 854 Ευρώ (499,82 Λ.Κ.). Κάθε επιπλέον εξάμηνο έχει δίδακτρα 170 Ευρώ (99,50 Λ.Κ.).
Με απόφαση του Τμήματος ΗΜΜΥ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να αιτηθούν μερική επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης δικαιούνται επιστροφή μέχρι του 80%, και οι φοιτητές μερικής φοίτησης επιστροφή μέχρι του 40% των διδάκτρων. Η επιστροφή γίνεται εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια στο Τμήμα, και εφόσον από την αίτηση που καταθέτει ο φοιτητής προκύπτει ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδος. Σημειώνεται ότι η μερική επιστροφή των διδάκτρων αφορά μόνο σε ποσά τα οποία έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και για ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός του Τμήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.