ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) ΚΑΙ MASTER OF ENGINEERING (M.Eng.)

Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ στην Επιστήμη (Master of Science, M.Sc.) του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ Μηχανικής (Master of Engineering, M.Εng.) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ Μηχανικής (Master of Engineering, M.Eng.) Μηχανικού Υπολογιστών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ στην Επιστήμη (Master of Science, M.Sc.) του Μηχανικού Υπολογιστών

Για να απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακά μαθήματα, έρευνα, και συμμετοχή σε σεμινάρια. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι 4 χρόνια.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 90 μονάδων ECTS, κατανεμημένων ως εξής:

 • Τουλάχιστον 56 μονάδες μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • 4 μονάδες προερχόμενες από μεταπτυχιακά σεμινάρια
 • Τουλάχιστον 30 μονάδες προερχόμενες από έρευνα που οδηγεί στη συγγραφή μιας μεταπτυχιακής διατριβής

Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Από τις 56 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 8 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα επιβλεπόμενης μελέτης όπως τα ΗΜΥ711 και ΗΜΥ712.
 • Ο φοιτητής δικαιούται να εγγραφεί σε μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ή από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, και δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε περισσότερες των 18 μονάδων ECTS.
 • Από τις 56 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 18 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει προς απόκτηση άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Τμήματος.
 • Για να λάβει τις 4 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 25 μεταπτυχιακά σεμινάρια του Τμήματος κατά το χρόνο που είναι εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Επί του παρόντος, το Τμήμα προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Μάστερ διάφορες περιοχές έρευνας, τόσο σε θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όσο και σε θέματα Μηχανικών Υπολογιστών. Καθώς το Τμήμα επεκτείνεται, ο αριθμός των περιοχών έρευνας αναμένεται να αυξηθεί.

Περιοχές Έρευνας για τον τίτλο Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Δίκτυα
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Βίο-ιατρική
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Νανοτεχνολογία
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Μικροκύματα
 • Κεραίες και Οπτική
 • Συστήματα Αποφάσεων, Έλεγχου, και Αυτοματισμού
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Περιοχές Έρευνας για τον τίτλο Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών

 • Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές Υψηλών Επιδόσεων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Ψηφιακού Υλικού
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ρομποτική

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα αυτά, δείτε τον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ Μηχανικής (M.Eng.) απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 90 μονάδων ECTS, κατανεμημένων ως εξής:

 1. Τουλάχιστον 80 μονάδες μεταπτυχιακών μαθημάτων
 2. 8 μονάδες προερχόμενες από ατομική μελέτη (μάθημα ΗΜΥ 723 ή ΗΜΥ 724)
 3. 2 μονάδες προερχόμενες από μεταπτυχιακά σεμινάρια (μάθημα ΗΜΥ 705)

Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 1. Από τις 80 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, τουλάχιστον 48 πρέπει να αντιστοιχούν σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος.
 2. Από τις 80 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 8 μπορούν να αντιστοιχούν σε μάθημα αυτόνομης μελέτης (ΗΜΥ 711).
 3. Ο φοιτητής δικαιούται να εγγραφεί σε μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ή από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, και δεν πρέπει να αντιστοιχούν σε περισσότερες από 18 μονάδες ECTS.
 4. Από τις 80 μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα, το πολύ 18 μπορούν να αντιστοιχούν σε μαθήματα που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει προς απόκτηση άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Τμήματος.
 5. Για να λάβει τις 2 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 12 μεταπτυχιακά σεμινάρια του τμήματος κατά τη χρονική περίοδο που είναι εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν σε τρία από τα ακόλουθα έξι μαθήματα κορμού:

 • Στοχαστικές ανελίξεις (ΗΜΥ621)
 • Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος (ΗΜΥ623)
 • Θεωρία Συστημάτων (ΗΜΥ631)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών (ΗΜΥ649)
 • Οπτική και Φωτονική (ΗΜΥ645)
 • Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων (ΗΜΥ665)

Φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για M.Sc. ή M.Eng. Μηχανικού Υπολογιστών από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011 και έπειτα θα πρέπει να εγγραφούν στα τρία ακόλουθα μαθήματα κορμού:

 • Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών (ΗΜΥ654)
 • Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΗΜΥ656)
 • Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι (ΗΜΥ651)


Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
ΗΜΥ 621 Στοχαστικές Ανελίξεις 8
ΗΜΥ 622 Θεωρία Πληροφορίας 8
ΗΜΥ 623 Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος 8
ΗΜΥ 624 Αρχές Ψηφιακών Επικοινωνιών 8
ΗΜΥ 625 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Ι 8
ΗΜΥ 626 Επεξεργασία Εικόνας 8
ΗΜΥ 628 Προχωρημένα Συστήματα Επικοινωνίας 8
ΗΜΥ 629 Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες 8
ΗΜΥ 630 Προχωρημένα Οπτικά Δίκτυα 8
ΗΜΥ 631 Θεωρία Συστημάτων 8
ΗΜΥ 632 Σύγχρονα Συστήματα Αποφάσεων και Ελέγχου 8
ΗΜΥ 633 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων 8
ΗΜΥ 634 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη 8
ΗΜΥ 635 Θεωρία Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 8
ΗΜΥ 636 Αναγνώριση Συστημάτων 8
ΗΜΥ 637 Αναγνώριση Προτύπων 8
ΗΜΥ 643 Ασύρματα Συστήματα Ραδιοκυμάτων και Μικροκυμάτων 8
ΗΜΥ 645 Οπτική και Φωτονική 8
ΗΜΥ 646 Προχωρημένη Θεωρία Κεραιών 8
ΗΜΥ 648 Εισαγωγή στη Φωτονική 8
ΗΜΥ 649 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρία Κεραιών 8
ΗΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών 8
ΗΜΥ 651 Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι 8
ΗΜΥ 652 Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 8
ΗΜΥ 653 Προχωρημένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 8
ΗΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών 8
ΗΜΥ 655 Προχωρημένα Λειτουργικά Συστήματα 8
ΗΜΥ 656 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 8
ΗΜΥ 657 Συστήματα Σχεδιασμού με Υπολογιστή για VLSI 8
ΗΜΥ 658 Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Προσομοίωσης 8
ΗΜΥ 659 Σχεδιασμός για VLSI 8
ΗΜΥ 660  Έλεγχος για VLSI 8
ΗΜΥ 661 Λογική Σύνθεση και Βελτιστοποίηση 8
ΗΜΥ 662 Αυτοματισμός Φυσικού Σχεδιασμού 8
ΗΜΥ 663 Κατανεμημένα Συστήματα 8
ΗΜΥ 664 Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGA 8
ΗΜΥ 665 Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων 8
ΗΜΥ 667 Μικροκυματικά Κυκλώματα 8
ΗΜΥ 671 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις 8
ΗΜΥ 677 Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής 8
ΗΜΥ 680 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 8
ΗΜΥ 681 Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 8
ΗΜΥ 682 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Φωτοβολταϊκά 8
ΗΜΥ 683 Ηλεκτρονικά Ισχύος 8
ΗΜΥ 684 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 8
HMY 690 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων 8
ΗΜΥ 701 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για φοιτητές M.Sc. 2
ΗΜΥ 704 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για φοιτητές Ph.D. 2
ΗΜΥ 705 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για φοιτητές M.Eng. 2
ΗΜΥ 711 Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Μάστερ 8
ΗΜΥ 723 Εργασία για Μάστερ Μηχανικής (ΗΜ) 8
ΗΜΥ 724 Εργασία για Μάστερ Μηχανικής (ΜΥ) 8
ΗΜΥ 721-722
HMY 731-732
Διατριβή Masters's Ι και ΙΙ
Περιεκτική Εξέταση Ι και ΙΙ
15
0
ΗΜΥ 751-752 Αυτόνομη Μελέτη για Φοιτητές Ph.D. I και II 8
HMY 761-764 Ερευνητικά Στάδια Διδακτορικού ΙA, IIA, IIIA, IVA 30
HMY 765-768 Έρευνα για Διδακτορική Διατριβή ΙΒ, ΙΙΒ, ΙΙΙΒ και ΙVB 15
HMY 771-779 Συγγραφικά Στάδια Διδακτορικού Ι-ΙΧ 30
HMY 796 Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 8
ΗΜΥ 799 Εξειδικευμένα Θέματα ΗΜΜΥ 8