Εκτύπωση
Διπλωματική Εργασία
Όλοι οι φοιτητές απαιτούνται να ολοκληρώσουν μια (ενδεχομένως ομαδική) διπλωματική εργασία. Η διάρκεια της εργασίας είναι ένα πλήρες έτος. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του τρίτου έτους, οι φοιτητές απαιτούνται να σχηματίσουν ομάδες και κάθε μια ομάδα απαιτείται να προτείνει μια εργασία. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
• Εργασία προτεινόμενη από ακαδημαϊκοσύμβουλο
• Εργασία προτεινόμενη από φοιτητή
• Εργασία προτεινόμενη από τη βιομηχανία
• Εργασία Διαγωνισμού της Πολυτεχνικής Σχολής
• Διατμηματική εργασία σε συνεργασία με φοιτητές άλλων τμημάτων
Χρονοδιάγραμμα επιλογής Διπλωματικής Εργασίας:

Έκθεση Αξιολόγησης και Προόδου


Πατώντας εδώ μπορείται να βρείτε προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα.