Συμφωνία εκμάθησης – αντιστοιχίες μαθημάτων
 
1. Δεν επιτρέπεται η αντιστοιχίση υποχρεωτικών μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Οικονομικών με μαθήματα Erasmus.
 
2. Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μαθήματα στο εξωτερικό που δεν διδάσκονται στο Τμήμα μας. 
 
3. Οι εξερχόμενοι φοιτητές δεν μπορούν να πάρουν πάνω από 30 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο στο εξωτερικό. 
 
4. Οι διδακτικές μονάδες που αναγνωρίζονται είναι αυτές του Πανεπιστημίου φιλοξενίας και όχι του αντίστοιχου δικού μας μαθήματος.
 
Untitled 1