Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών , του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα μας δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές στο πρόγραμμα του πτυχίου Οικονομικών το 1992. Το 2005 εισήγαγε ένα δεύτερο πτυχίο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών και το 2013 προστέθηκε ενα νέο διατμηματικό πτυχίο στα Μαθηματικά και Οικονομικά, το οποίο προσφέρεται από κοινού με το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής.

Το Τμήμα έχει επίσης προσφέρει προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1999. Το πρόγραμμα Master στη Νομισματική και Χρηματοοικονομική είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επιδίωξη μιας σταδιοδρομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Master στην Οικονομική Ανάλυση προετοιμάζει τους φοιτητές για ένα διδακτορικό στα Οικονομικά. Το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος παρέχει εκπαίδευση για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να γίνουν ερευνητές και να εργάστούν στον ακαδημαϊκό χώρο, τη χάραξη πολιτικής, είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός του Τμήματος, είναι να προωθήσει το επίπεδο του διαλόγου σε οικονομικά θέματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την προώθηση της γνώσης στον τομέα των Διεθών και Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών.

Ειδικότερα, ο στόχος του Τμήματος είναι:

(Α) να εξοπλίσει τους φοιτητές με τα προσόντα αποδεκτά από τους εργοδότες σε Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρίσιμα με εκείνα των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων.

(Β) Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρος και σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

(Γ) Συμμετοχή σε έρευνα με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου.

(Δ) καθορίζουν τα πρότυπα για τη συζήτηση των τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομικών θεμάτων και τις κατάλληλες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής.

Η φιλοσοφία της διδασκαλίας του Τμήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές να μελετήσουν την οικονομική και ευρωπαϊκή οικονομική κατάσταση, σε βάθος και με την ανεξαρτησία του μυαλού. Για το λόγο αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ισχυρές αναλυτικές και άλλες δεξιότητες και να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά οικονομικά επιχειρήματα.

Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών