Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το τμήμα μας δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές στο πρόγραμμα του πτυχίο Οικονομικών το 1992. Το 2005 εισήγαγε ένα δεύτερο πτυχίο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών και το 2013 προσθέσαμε το διαΤμηματικό πτυχίο στα Μαθηματικά και Οικονομικά, το οποίο προσφέρεται από κοινού με το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής.
 
Το Τμήμα επίσης προσφέρει προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1999. Το πρόγραμμα Master στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που ενδιαφέρονται για μια σταδιοδρομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Master στην Οικονομική Ανάλυση προετοιμάζει τους φοιτητές για διδακτορικό στα Οικονομικά. Το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος παρέχει εκπαίδευση για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να γίνουν ερευνητές και για εργασία στον ακαδημαϊκό χώρο, τη χάραξη πολιτικής, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
 
Σκοπός του Τμήματος είναι να προωθήσει την οικονομική λογική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την προώθηση της γνώσης στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Ειδικότερα, ο στόχος του Τμήματος είναι:
 
(Α) να εξοπλίσει τους φοιτητές με προσόντα αποδεκτά από τους εργοδότες σε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρίσιμα με εκείνα των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων.
 
(Β) Προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο και σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 
(Γ) Συμμετοχή σε έρευνα με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου.
 
(Δ) καθορίζουν τα πρότυπα για τη συζήτηση των τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομικών θεμάτων και τις κατάλληλες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής.
 
Η φιλοσοφία της διδασκαλίας του Τμήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές, να μελετήσουν τα οικονομικά και ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα σε βάθος και με την ανεξαρτησία του μυαλού. Για το λόγο αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ισχυρές αναλυτικές και άλλες δεξιότητες και να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά οικονομικά επιχειρήματα.
 
Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών