Διδακτικό Προσωπικό

Ph.D. University of Manchester
 
Καθηγήτρια
Econometrics, Financial Econometrics
 
Ph.D. Ohio State University
 
Καθηγητής
Macroeconomics, Growth, International Economics
 
Ph.D. University of Manchester
 
Επίκουρος Καθηγητής
Economic Theory
 
Ph.D. University of Leicester
 
Επίκουρος Καθηγητής
Labour Economics
 
Ph.D. Yale University
 
Καθηγητής
Industrial Organization
 
Ph.D. University of Southampton
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Econometric Theory
 
Ph.D.University of Wisconsin, Madison
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Econometrics, Economic Growth, Macroeconomics
 
Ph.D. Universitat Autònoma de Barcelona
 
Λέκτορας
Microeconomics, Game Theory, Market Design, Experimental Economics, Behavioral Economics
 
Ph.D. New York University 
 
Καθηγητής
Applied Econometrics, Productivity, Growth
 
Ph.D. State University of New York, Buffalo
 
Καθηγητής
Trade Theory
 
Ph.D. University of Maryland
 
Επίκουρος Καθηγητής
Unemployment; Workforce Program Evaluation; Compensating Differences; Migration
 
Ph.D. Univesitat Autonoma de Barcelona
 
Επίκουρος Καθηγητής
Political Economics, Game Theory, Microeconomic Theory, Economic Behavior
 
Ph.D. London School of Economics
 
Καθηγητής
Macroeconomics of Labour Markets, Structural Change, Economics Growth
 
Αντρέας Τρυφωνίδης
Ph.D. European University Institute
 
Λέκτορας
Εμπειρικά και Ποσοτικά Μακρoοικονομικά, Οικονομετρία
 
Ph.D. Universidad Carlos III de Madrid
 
Επίκουρος Καθηγητής
Microeconomics, Social and Economic Networks
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Microeconomics, Applied Microeconomics
 
Ph.D. University of Wisconsin, Madison
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Trade Theory
 
Ph.D. Boston College
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Macroeconomics, International Finance
 
Ph.D. University of Maryland at College Park
 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Macroeconomics
 
Ομότιμοι Καθηγητές
 
   
Ph.D. University of London, Birkbeck College
 
Ομότιμος Καθηγητής / Αποθανών
Applied Econometrics, Consumer Demand Analysis
Ph.D. University of British Columbia
Ομότιμος Καθηγητής
Macroeconomics, Labour, Applied Econometrics

 

Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκόμενα Μαθήματα
Ph.D. University of Leicester 
Macroeconomics, Economic Growth, Labour Economics
Κυριάκος Πέτρου
Ph.D. University of Cyprus
Econometrics, Mathematics for Economists
Ph.D. Southern Illinois University, Illinois, USA 
International Finance
Μάριος Σούπασης
Ph.D. Middlesex University 
Corporate Finance
Συμεών Μάτσης
ΜSc Economics, Queen Mary College, London 
Topics on the Cyprus Economy
Χαράλαμπος Μιχαήλ
PhD. University of Wisconsin-Madison
International Finance, Microecononics, 
Topics in International Economics, Financial & Monetary Economics
Γιώργος Συρίχας
Ph.D. University of Essex
Topics in European Economics Integration, Macroeconomics
Άντρη Κωνσταντινίδη
Ph.D. University of Cyprus
Microeconomic Theory
Λούης Χριστοφίδης
Ph.D. University of British Columbia
Untitled 1