Διδακτικό Προσωπικό

Ph.D. University of Manchester
 
Καθηγήτρια
Econometrics, Financial Econometrics
 
Ph.D. Ohio State University
 
Καθηγητής
Macroeconomics, Growth, International Economics
 
Ph.D. University of Manchester
 
Επίκουρος Καθηγητής
Economic Theory
 
Ph.D. University of Leicester
 
Επίκουρος Καθηγητής
Labour Economics
 
Ph.D. Yale University
 
Καθηγητής
Industrial Organization
 
Ph.D. Clark University 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Microeconomics, Applied Microeconomics
 
Ph.D. University of Southampton
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Econometric Theory
 
Ph.D.University of Wisconsin, Madison
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Econometrics, Economic Growth, Macroeconomics
 
Ph.D. Universitat Autònoma de Barcelona
 
Λέκτορας
Microeconomics, Game Theory, Market Design, Experimental Economics, Behavioral Economics
 
Ph.D. New York University 
 
Καθηγητής
Applied Econometrics, Productivity, Growth
 
Ph.D. State University of New York, Buffalo
 
Καθηγητής
Trade Theory
 
Ph.D. University of Maryland
 
Επίκουρος Καθηγητής
Unemployment; Workforce Program Evaluation; Compensating Differences; Migration
 
Ph.D. Univesitat Autonoma de Barcelona
 
Επίκουρος Καθηγητής
Political Economics, Game Theory, Microeconomic Theory, Economic Behavior
 
Ph.D. University of London, Birkbeck College
 
Ομότιμος Καθηγητής / Αποθανών
Applied Econometrics, Consumer Demand Analysis
 
Ph.D. London School of Economics
 
Καθηγητής
Macroeconomics of Labour Markets, Structural Change, Economics Growth
 
Ph.D. Universidad Carlos III de Madrid
 
Επίκουρος Καθηγητής
Microeconomics, Social and Economic Networks
 
Ph.D. University of Wisconsin, Madison
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Trade Theory
 
Ph.D. Boston College
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Macroeconomics, International Finance
 
Ph.D. University of Maryland at College Park
 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Macroeconomics
 
Ph.D. University of British Columbia
 
Ομότιμος Καθηγητής
Macroeconomics, Labour, Applied Econometrics
Επισκέπτες Καθηγητές

Χαράλαμπος Μιχαήλ
PhD. University of Wisconsin-Madison
 

International Finance, Microecononics, 
Topics in International Economics, Financial & Monetary Economics

 

Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκόμενα Μαθήματα
Ph.D. University of Leicester 
 Macroeconomics, Economic Growth, Labour Economics
Κυριάκος Πέτρου
PhD. University of Cyprus
 Econometrics, Mathematics for Economists
Ιωάννα Στυλιανού
Ph.D University of Cyprus 
 Econometrics
Ph.D. Southern Illinois University, Illinois, USA 
 International Finance
Μάριος Σούπασης
Ph.D. Middlesex University 
 Corporate Finance
Ph.D. Cambridge University 
 Introduction to Economics
Συμεών Μάτσης
ΜSc Economics, Queen Mary College, London 
 Topics on the Cyprus Economy
Γιώργος Μαρής
PhD. University of Peloponnese 
 Economics of the European Union
Γιώργος Συρίχας
PhD. University of Essex
Topics in European Economics Integration, Macroeconomics