Το Τμήμα Eπιστημών της Αγωγής προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα (με αλφαβητική σειρά):
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΆ        Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (αναμένεται έγκριση για να εφαρμοστεί το Χειμερινό 2021-22)
Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Επιστήμες της Αγωγής με Κατευθύνσεις:
 • Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Νηπιοσχολική Αγωγή
 • Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής 
 Μαθηματική Παιδεία
 • Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία
 Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό, διεπιστημονικό, αυτοχρηματοδοτούμενο)
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΆ        Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (αναμένεται έγκριση για να εφαρμοστεί το Χειμερινό 2021-22)
Γλώσσα και Εκπαίδευση
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
Επιστήμες της Αγωγής με Κατευθύνσεις:
 • Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Νηπιοσχολική Αγωγή
 • Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
 • Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Θρησκευτική Παιδεία
Μαθηματική Παιδεία
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό, διεπιστημονικό, αυτοχρηματοδοτούμενο)
 
 
 
Οδηγός σπουδών: 
 • Πληροφορίες για τη δομή των προγραμμάτων και τις περιγραφές των μαθημάτων υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών: www.ucy.ac.cy/publications/el 
 • Το Πανεπιστημίου Κύπρου εκδίδει τον Οδηγό Σπουδών κάθε δύο χρόνια
 • Ο Οδηγός Σπουδών 2019-2020 αναφέρει ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα μάστερ πιστοποιούνται με 120 ECTS αλλά τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΔΙΠΑΕ πιστοποιούνται με 90 ECTS.
 • Ο αναθεωρημένος Οδηγός Σπουδών, με τις απαραίτητες αλλαγές στα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το ΔΙΠΑΕ, θα εκδοθεί το 2022.
 • Για τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΔΙΠΑΕ, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να συμβουλεύονται τη δομή των προγραμμάτων, όπως αυτή φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.
 • Για τα υπόλοιπα προγράμματα, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών 2019-2020: www.ucy.ac.cy/publications/el
 
 
Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ενημερώνεστε επίσης ότι στο www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studies-regulations

θα βρείτε την πολιτική σύστασης της τριμελούς και της πενταμελούς επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής
πρότασης και της διατριβής των διδακτορικών φοιτητών.

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Φοιτητές Επιπέδου Μάστερ

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Φοιτητές Επιπέδου Διδακτορικού