Εργαστήρια Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

Αίθουσα Α014 (Φυσικής) Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ζαχαρίας Ζαχαρία
(χωρητικότητα αίθουσας: 30 θέσεις)
 
Αίθουσα Α016 (Μάθηση στις Περιβαλλονιτκές Επιστήμες) Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Κορφιάτης
(χωρητικότητα αίθουσας: 20 θέσεις)
 
Αίθουσα ΚΟΔ02 109-110 (Μουσικής) Πανεπιστημιούπολη
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Νόπη Τηλεμάχου
(χωρητικότητα αίθουσας: 35 θέσεις)
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β 001 (Σχεδιασμού και Τεχνολογίας) Κεντρικό Κτήριο Καλλίπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
(χωρητικότητα αίθουσας: 16 θέσεις)
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β002 (Φυσική) Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Kωνσταντίνος Κωνσταντίνου
(χωρητικότητα αίθουσας: 30 θέσεις)
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β 003 (Εικαστική Αγωγή) Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Άντρη Σάββα
(χωρητικότητα αίθουσας: 30 θέσεις)
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β005 (Μαθηματικών) Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Χρίστου
(χωρητικότητα αίθουσας 30)
 
Αίθουσα Πτέρυγα Ε002 (Ερευνητικό και Διδακτικό Εργαστήριο Ενιαίας Εκπαίδευσης) Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Συμεωνίδου Σιμώνη
(χωρητικότητα αίθουσας 30)
 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  Ε005 Κεντρικό Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Αγγελή Χαρούλα
(χωρητικότητα αίθουσας 45) 
 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου:Ε. Λοϊζου