Σειρά Σεμιναρίων Ενιαίας Εκπαίδευσης
 
 
 
 
 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής & ΚΟΕΕ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευση
Εγγραφές-πληροφορίες: www.ucy.ac./lifelong-learning
τηλ. 22894227
 
UNESCO
Ιστοσελίδα UNESCO        http://www.ucy.ac.cy/unesco/index.php/el/
 
Έδρα UNESCO για την ισότητα και  ενσωμάτωση των φύλων
 

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πολιτικών για την Προώθηση της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης: Η Συνεισφορά της Εκπαιδευτικής Έρευνας» το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 3 «Προώθηση της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης του Μαθητή: Από τη Θεωρία στην Πολιτική και Πρακτική (FORMAS, στις 21 & 22 Απριλίου 2021, 16: 00-19: 00 (GMT + 2).

 Πρόγραμμα Συνεδρίου Πρόσκληση συνεδρίου