Εκτύπωση
 
Ειδικεύσεις για το ακαδημαΪκό έτος 2018-19
 
 
Κατασκηνώσεις Δήμου Αγλαντζιάς
Προκήρυξη θέσεων
Πληροφορίες
Έντυπο συμμετοχής
 
 
 
Ανακοινώσεις Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2017-18 
 
Πρόγραμμα διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2017-18
 
Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Φοιτητών
 
Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών Φοιτητών
 
Σεμινάρια Μεταπτυχιακών Φοιτητητών
 
********************************************************************************************************************           
                              
 Πρόγραμμα Σεμιναρίων σχολικής Εμπειρίας ΕΠΑ 429  Εαρινο 2017-18
 
 ********************************************************************************************************************
 Ανακοίνωση για φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου με εξάμηνο εισδοχής Χειμερινό 2016-17 και μετά
 
Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής το χειμερινό εξάμηνο 2016-17 και μετά θα ακολουθήσουν τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών
 
Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρόγραμμα Σπουδών Προδημοτικής Εκπαίδευσης
 
Οι φοιτητές προηγούμενων ετών θα ακολουθούν το πρόγραμμα του έτους εισδοχής τους (παλαιό)
********************************************************************************************************
 
  Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε υψηλές θέσεις της λίστας Σαγκάη
 
********************************************************************************************************
 
Bεβαιώσεις που αφορούν φοιτητές/τριες και εργοδοτούμενους στο Τμήμα ΕΠΑ
 
Εντυπο αίτησης για βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης
 
   
 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-18

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν προσφέρονται κάθε εξάμηνο. Είναι ευθύνη του φοιτητή να κάνει τον προγραμματισμό του έτσι ώστε να επιλέξει τα σωστά μαθήματα.Παρακαλούνται οι φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα σπουδών τους γιατί η αποφοίτηση τους είναι δική τους ευθύνη και όχι του Τμήματος.

Ημερομηνία καταχώρησης δεδομένων: 8/1/18