Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

  

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λουκάς Περικλέους

Μιχάλης Λιβίτζιης

Παρασκευή Μιχαήλ

Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα

Μάριος Παπαευριπίδου

Μάριος Πιττάλης

Άντρη Σάββα

Νόπη Νικολάου-Τηλεμάχου

Στέλλα Πέτρου

Ολυμπίου Γιώργος

Μιχαηλίδη ΄Ανθια

Βαλανίδου Φλώρια