Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 (αιτήσεις  μέσω e-mail μέχρι 30/7/18)
 
 
Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 (αιτήσεις  μέσω e-mail μέχρι 25/7/18)
 
 
 
Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 (μόνο με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 20/7/18):
 
ΕΠΑ 305 Αξιολόγηση Μάθησης στο Νηπιαγωγείο
ΕΠΑ 253 Παιχνίδι και Τέχνες
ΕΠΑ 286 Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο: ΦΧΦΜ
ΕΠΑ 678 Συναισθήματα και Μάθηση των Μαθηματικών
ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση ή/και ΕΠΑ 631 Αποτελεσματικότητα και βελτίωση σχολικής μονάδας
ΕΠΑ 683 Εκπαιδευτική Στατιστική με Εφαρμογές Στατιστικών Πακέτων
Σχολική Εμπειρία Δασκάλων και Νηπιαγωγών στην Εικαστική Αγωγή
Σχολική Εμπειρία Δασκάλων και Νηπιαγωγών στην Φυσική Αγωγή
 

 Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (μόνο ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 20/7/18):

Διδακτική των Μαθηματικών

Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

 

*****************************************

The Department of Education announces one (1) Special Scientist position until the 7th of June 2018.The Department of Education announces one (1) Special Scientist position until the 7th of June 2018.

 ****************************

 

Θέση Επισκέπτη ΑκαδημαΪκού για το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19)

 http://www.ucy.ac.cy/hr/el/academic-staff

 *******************************

 

Θέσεις Νέων Ερευνητών

 ******************************

 

Ημερομηνία ενημέρωσης σελίδας: 9/7/18