Εκ μέρους του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του Τμήματος, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι σήμερα, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές/τριες Τμήμα, έχοντας ήδη παραδώσει στην κοινωνία περίπου δυο χιλιάδες αποφοίτους. Το όνομα του Τμήματος είναι άμεσα συνυφασμένο με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι απόφοιτοί του διαχρονικά αντιπροσωπεύουν πλειοψηφικά και επιστημονικά την εξελικτική πορεία των Επιστημών της Αγωγής στη χώρα μας. Η κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματος στις Επιστήμες της Αγωγής επεκτείνεται πέραν από τον εκπαιδευτικό χώρο, στο πολιτιστικό, στο πολιτισμικό και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η συμβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού, των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων του Τμήματος σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης δηλώνει και ταυτοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος μέσα από τα χρόνια εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης που το χαρακτηρίζουν, αποτελεί βασικό πυλώνα για τις πλείστες δράσεις του Τμήματος καθώς και ουσιαστικό παράγοντα της εύρυθμης λειτουργίας του.
 
 
Θεμελιώδης αποστολή του Τμήματος αποτελούσε διαχρονικά η παραγωγή επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της παιδαγωγικής, της εκπαιδευτικής έρευνας και της εκπαίδευσης γενικότερα. Η συμβολή του Τμήματος στην ικανοποίηση των εθνικών, των κοινωνικών, των πολιτιστικών και των αναπτυξιακών αναγκών του τόπου μέσω των προγραμμάτων σπουδών του αποτελούσε πάντοτε λογικό συνεπακόλουθο της επιστημονικής γνώσης που διαχέει το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος.
 
 Ειδικότερα οι βασικές προτεραιότητες του Τμήματος ταυτοποιούνται ως εξής: α) η παραγωγή και διάχυση επιστημονικής γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής, β) ο προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προκλήσεων, γ) η εκπαίδευση και κατάρτιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των σχολείων Δημοτικής και Προσχολικής  Εκπαίδευσης/Αγωγής, δ) η παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) η συμμετοχή στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση εν υπηρεσία εκπαιδευτικών και στ) η ανάπτυξη και προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο για την ερευνητική/ ακαδημαϊκή κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και για την  κατάρτιση προσωπικού για στοχευμένη εμπλοκή και συνεισφορά στην ηγεσία της εκπαίδευσης.
 
Πέραν των επικείμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που σχεδιάζονται από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, , το Τμήμα ήδη προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στην 'Εκπαιδευτική Διοίκηση', στα 'Αναλυτικά προγράμματα και τη Διδασκαλία', στη 'Μαθηματική Παιδεία', στη 'Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών', στη 'Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες' , στις ‘Περιβαλλοντικές Επιστήμες και στην Αειφόρο Ανάπτυξη’, στις 'Επιστήμες της Αγωγής' στη ΄Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας΄ και στην ΄Ενιαία Εκπαίδευση΄. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων  σε μεταπτυχιακό (μάστερ) και σε διδακτορικό επίπεδο. Το Τμήμα προσφέρει επίσης και ένα δευτερεύον πρόγραμμα (minor degree) στη Διδακτική των Μαθηματικών.
 
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει ταυτόχρονα μαθήματα σε άλλα τμήματα, συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα "Σπουδές Φύλου", προεδρεύει της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων» και του Κέντρου Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες υπάρχουν στις ειδικές ιστοσελίδες της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Κέντρου Σπουδών Φύλου. Τέλος, οι ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής έχουν προσελκύσει και υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το οποίο είχε και ως αποτέλεσμα την εργοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών, μετα-διδακτορικών συνεργατών και ερευνητών.
 
Η ιστοσελίδα του Τμήματος ανανεώνεται διαρκώς, ώστε να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη ενημέρωση αναφορικά με όλα τα προγράμματα, εκδηλώσεις και νέα του Τμήματος.
 
Ζαχαρίας Ζαχαρία,
Καθηγήτης, Πρόεδρος Τμήματος