Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας

Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την Ιατρική Σχολή στην Πανεπιστημιούπολη