Το ΠΚ σε πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης

Τελέστηκαν τα εγκαίνια του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Φαέθων»