9 εκατ. Eυρώ από το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στο ΠΚ

Μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο και την Πολυτεχνική Σχολή