9 εκατ. Eυρώ από το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στο ΠΚ

Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο και την Πολυτεχνική Σχολή