Πέραν των 1000 νέων θέσεων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών