Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας

Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου (26.11)
  • DNA: Η νέα προσέγγιση, η νέα αντίληψη, οι νέες προκλήσεις
  • "Dystopia": Η επιστήμη της τέχνης