Διεθνές Συνέδριο για τη Σαλαμίνα της Κύπρου

Ανοικτή συζήτηση με τον Αμερικανό Πρέσβη (26.05)