Το Ίδρυμα Honor Frost στηρίζει την Ενάλια Αρχαιολογία στο ΠΚ

Διεθνής πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Σχολική Ψυχολογία

9 εκατ. Eυρώ από το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στο ΠΚ