Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας του ΠΚ με φοιτητή του, ιδρυτή εταιρείας

19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου