Ο ΝΗΡΕΑΣ συντονιστής έργου με προϋπολογισμό €3.7 εκατ.

Συμμετοχή ΠΚ στο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»