Υποτροφία Marie Skłodowska-Curie στον Καθ. Σταύρο Ζένιο

4η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Γ. Παρασκευαΐδη