Στον Καθ. Κωνσταντίνο Δέλτα το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014»