Διεθνής πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Σχολική Ψυχολογία

Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

9 εκατ. Eυρώ από το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στο ΠΚ