Δωρεά βιβλίων Φυσικής Ιστορίας από τη Σουηδική Πρεσβεία