Ενόψει των Πρυτανικών Εκλογών λειτουργεί ιστολόγιο & πλατφόρμα συζήτησης για την πανεπιστημιακή κοινότητα