Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου-ΘΟΚ

1165 θέσεις σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου