Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών αποτελείται από το σύνολο των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και τέσσερις εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών. Συζητά και αποφασίζει για ακαδημαϊκά προγράμματα, φοιτητικά θέματα, θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού και άλλα διοικητικά θέματα. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία φορά το μήνα, αλλά πάντως όχι λιγότερες από δύο φορές σε κάθε εξάμηνο. Η Γραμματεία του τμήματος τηρεί και αρχειοθετεί τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φοίβος Ε. Παναγιωτίδης, Καθηγητής

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εύη Βαρσαμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

ΜΕΛΗ

Στέλλα Αχιλλέως, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βάσω Γιαννακοπούλου, Λέκτορας

Μαρία Μαργαρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντώνης Μπαλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναστασία Νικολοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Kleanthes K. Grohmann,  Καθηγητής

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ