2015

Λειτουργία Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (Σεπτέμβριος 2012)  

Παρουσίαση Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (Σεπτέμβριος 2012)

 

Αποφάσεις

1) Απόφαση σχετικά με την υποχρεωτική έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας & τις χρεώσεις κατά περίπτωση

2) Απόφαση για απόκτηση Πανεπιστημιακής κάρτας απο τους σπουδαστές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας

 

Πολιτικές 

1) Πολιτική Λογαριασμών Χρηστών (emails accounts)-ΥΠΣ 

 

2016 / 2017

Οδηγίες προς Ακαδημαϊκό/Διοικητικό προσωπικό για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (08/12/2016)

Οδηγίες προς Ακαδημαϊκό/Διοικητικό προσωπικό για ανανέωση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (11/10/2016)

Οδηγίες προς Φοιτητές/Φοιτήτριες για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (18/07/2017)

Οδηγίες προς Φοιτητές/Φοιτήτριες για ανανέωση/επανέκδοση Πανεπιτησμιακής κάρτας (18/07/2017)

Οδηγίες προς φοιτητές Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για έκδοση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (03/11/2016)

Υποβολή εξουσιοδότησης για παραλαβή της Πανεπιστημιακής σας κάρτας (19/04/2016)

Οδηγίες προς Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό/Ειδικούς Επιστήμονες σε διδασκαλία/Ειδικούς επιστήμονες σε έρευνα/Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές και Μεταπτυχιακούς συνεργάτες του Πενεπιτημίου Κύπρου για Έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (12/7/2017)

Οδηγίες προς Εξωτερικούς Ενδιαφερόμενους για έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας (16/05/2016)

Οδηγίες για επανέκδοση της Πανεπιστημιακής κάρτας, σε περίπτωση απώλειας (12/7/2017)

Δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου απο την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας (29/08/2017)

Δικαιώματα που έχει το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου από την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας (03/11/2016)

Μέρες και ώρες παραλαβής Πανεπιστημιακής κάρτας (12/09/2017)