Λειτουργία Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (Σεπτέμβριος 2012)  

Παρουσίαση Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (Σεπτέμβριος 2012)

 

Αποφάσεις:

1) Απόφαση σχετικά με την υποχρεωτική έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας & τις χρεώσεις κατά περίπτωση

2) Απόφαση για απόκτηση Πανεπιστημιακής κάρτας από τους σπουδαστές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας

3) Απόφαση σχετικά με τα δικαιώματα των σπουδαστών του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας οι οποιοι υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τους φοιτητές του Π.Κ.

4) Απόφαση σχετικά με την χρέωση για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους

 

Πολιτικές

1) Πολιτική Λογαριασμών Χρηστών (emails accounts)-ΥΠΣ 

2) Πολιτική κατανομής και χρήσης πολυμηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν την έκδοση/επανέκδοση/ανανέωση & παραλαβή της Πανεπιστημιακής Κάρτας:

Διαδικασία Self-Login για απόκτηση Αριθμού Εργαζομένου (Employee Number) και Δημιουργία Λογαριασμού-Αφορά Νεοεισερχόμενο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό (29.10.2018)

Οδηγίες προς Ακαδημαϊκό/Διοικητικό προσωπικό για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (08/12/2016)

Οδηγίες προς Ακαδημαϊκό/Διοικητικό προσωπικό για ανανέωση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (11/10/2016)

Οδηγίες προς Φοιτητές/Φοιτήτριες για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (21.6.2018)

Οδηγίες προς Φοιτητές/Φοιτήτριες για ανανέωση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (18/07/2017)

Οδηγίες προς Φοιτητές Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για έκδοση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (12/01/2018)

Υποβολή εξουσιοδότησης για παραλαβή της Πανεπιστημιακής σας κάρτας (19/04/2016)

Οδηγίες προς σπουδαστές/φοιτητές Αστυνομίας Κύπρου για έκδοση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (24/9/2018)

Οδηγίες προς σπουδαστές/φοιτητές Προ υπηρεσιακής Κατάρτισης Κύπρου για έκδοση/επανέδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (05/10/2018)

Οδηγίες προς Εξωτερικούς Ενδιαφερόμενους για έκδοση/επανέκδοση της Πανεπιστημιακής κάρτας (29.10.2018)

Οδηγίες για επανέκδοση της Πανεπιστημιακής κάρτας, σε περίπτωση απώλειας (12/7/2017)

Δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας (20/09/2018)

Δικαιώματα που έχει το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου από την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας (20/09/2018)

Μέρες και ώρες παραλαβής Πανεπιστημιακής κάρτας (12/09/2017)

Οδηγίες για ενεργοποίηση της Πανεπιστημιακής σας κάρτας μετά την παραλαβή της από το γραφείο μας (12/9/2018)