Συμβούλιο

Χριστόφορος Χ΄Κωστής Καθηγητής ΗΜΜΥ, Κοσμήτορας
Γιαπιντζάκης Ιωάννης Καθηγητής ΜΜΚ,Πρόεδρος ΜΜΚ
Πέτρου Μιχάλης Καθηγητής ΠΜΜΠ
Πολυκάρπου Μάριος Καθηγητής ΗΜΜΥ
Έλληνας Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής ΗΜΜΥ, Πρόεδρος ΗΜΜΥ
Ιωάννου Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΜΜΠ, Πρόεδρος ΠΜΜΠ
Κυράτση Θεοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΜΜΚ
Κάσινος Σταύρος Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΜΚ
Φωκάς Μάριος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΡΧΤ
Χαρμπής Δήμος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΜΜΠ
Στρατής Σωκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΡΧΤ, Πρόεδρος ΑΡΧΤ
Χριστοδούλου Συμεών Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΜΜΠ, Αναπλ. Κοσμήτορας
Κοντοβούρκης Οδυσσέας Επίκουρος Καθηγητής ΑΡΧΤ
Αντωνιάδης Μάρκος Λέκτορας ΗΜΜΥ
   
Έλενα Χαραλάμπους Εκπρόσωπος Φοιτητών
Αναστασία Ανδρέου Εκπρόσωπος Φοιτητών
Μιχάλης Κυπριανού Εκπρόσωπος Φοιτητών
Γεώργιος Κωνσταντίνου Εκπρόσωπος Φοιτητών