Κοσμήτορας
 
 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 
 
Εκπρόσωποι Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 

Γιώργος Χατζηνικόλας
Ηρακλής Βλαδιμήρου

Εκπρόσωποι Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 

Ανδρέας Μιλιδώνης
Μάριος Παναγίδης

Εκπρόσωποι Τμήματος Οικονομικών
 

Έλενα Ανδρέου
Μάριος Ζαχαριάδης

Εκπρόσωποι Φοιτητών
 

Νεκτάριος Κυριάκου
Μαρία Πέτρου
Παναγιώτης Αθηνή