ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ KAI ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΛΙΔΩΝΗ
 
Τιμήθηκαν με το βραβείο καλύτερης επιστημονικής μελέτης στο πλαίσιο του 43oυ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Οικονομολόγων σε θέματα
Ασφάλισης και Διαχείρισης Ρίσκου (EGRIE).
 
H διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Ευθυμίου και ο Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τιμήθηκαν με το βραβείο καλύτερης επιστημονικής μελέτης στο 43o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οικονομολόγων σε θέματα Ασφάλισης και Διαχείρισης Ρίσκου (EGRIE).
 
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε νεαρούς οικονομολόγους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό συνέδριο EGRIE και είχε απονεμηθεί ξανά στον Ανδρέα Μιλιδώνη στο αντίστοιχο συνέδριο του 2012, περίοδο κατά την οποία ηΜαρία Ευθυμίου απασχολείτο ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Το άρθρο για το οποίο έχουν βραβευθεί, έχει τίτλο «Does limited attention affect institutional trading?» και ασχολείται με τον κλάδο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, δηλαδή, πως συγκεκριμένες συμπεριφορές επενδυτών μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές χρηματοοικονομικών τίτλων. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες), προχωρούν σε αγοραπωλησίες εταιρικών ομολόγων όταν ετεροχρονισμένες πληροφορίες ανακυκλώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα προκαταρτικά αποτελέσματα δείχνουν τέτοιες τάσεις να είναι βάσιμες (σε σχέση με τον όγκο συναλλαγών εταιρικών ομολόγων), στοιχείο που είναι ανησυχητικό αφού οι τιμές των εταιρικών ομολόγων μπορεί επίσης να επηρεάζονται και να παρεκκλίνουν από τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής.
 
egrie2016
 
Η επιτροπή επιλογής του καλύτερου άρθρου ήταν πενταμελής και τα μέλη της προέρχονταν από τους εξής οργανισμούς:
1. EGRIE
2. Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine
3. Fondation du Risque.
4. Institut d'Economie Industrielle
5. Εταιρεία SCOR
 
Το συνέδριο για το έτος 2016 πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Κύπρο από τις 19 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου και ασχολήθηκε με θέματα ασφάλισης, διαχείρισης ρίσκου, συνταξιοδοτικών ταμείων, και αναλογιστικής επιστήμης. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το συνέδριο και τις παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο http://egrie2016.ucy.ac.cy/