Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
    Συμφοιτήτριες και Συμφοιτητές, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην επίσημη ιστοσελίδα της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
    Η Φ.Ε.ΠΑΝ. αποτελεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό σώμα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται αυτόματα μέλος στη Φοιτητική Ένωση, αποκτώντας δικαίωμα λόγου και συμμετοχής, σε ότι αφορά τη Φοιτητική Ένωση. Ως Φ.Ε.ΠΑΝ συμμετέχουμε σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο Πανεπιστημίου, Σύγκλητο, Συγκλητικές και μη Επιτροπές και Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών). Το εκτελεστικό όργανο της Φοιτητικής Ένωσης είναι το 21μελες Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε Μάρτιο από τα μέλη της.
    Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, έπειτα από σύσταση συνεδρίασης των μελών της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.), αποφασίστηκε ο καταρτισμός της. Η τελευταία φορά που η Φ.Ε.ΠΑΝ. είχε καταρτισθεί ήταν πριν από οκτώ χρόνια. Έτσι χρέη προέδρου ανάλαβε ο Χαράλαμπος (Πάμπος) Χριστοδούλου από την παράταξη του Αγώνα. Χρέη αντιπροέδρου ανάλαβε ο Φώτιος Τριμπάκκιρος από την παράταξη της Αναγέννησης , χρέη γραμματέα η Μαρία Δίπλαρου από την παράταξη της Προοδευτικής , χρέη ταμεία η Μαριλένα Δημητρίου από την παράταξη της Προοδευτικής , χρέη οργανωτικού Γραμματέα ο Ανδρέας Πίττας από την παράταξη της Αναγέννησης , χρέη Εκπρόσωπου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων η Δέσποινα Αριστοδήμου από την παράταξη της Προοδευτικής και τέλος χρέη εκπροσώπου τύπου του Δ.Σ. ο Νίκος Νίκου από την παράταξη της Προοδευτικής.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.ΠΑΝ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά την βδομάδα. Λαμβάνουμε αποφάσεις σε διάφορα φοιτητικά ζητήματα και προβαίνουμε σε ανάλογες συναντήσεις με τις Πρυτανικές Αρχές και με άλλους αρμόδιους φορείς. Οι αρχές της Φ.Ε.ΠΑΝ είναι η πίστη στη δημοκρατία, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Είμαστε προσηλωμένοι στις συνδικαλιστικές και ακαδημαϊκές ελευθερίες και στις διεθνώς αποδεκτές αρχές του Φοιτητικού Κινήματος. Οι σκοποί μας είναι η προώθηση και η συμβολή στην επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων των μελών της Φοιτητικής μας Ένωσης, η υποστήριξη και η συμμετοχή στον αγώνα του λαού μας για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, ανάμεσα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.
     Με γνώμονα το συμφέρον του φοιτητή και μόνο η καταρτισμένη πλέον Φ.Ε.ΠΑΝ. θα είναι και φέτος στο πλευρό του φοιτητή και παρούσα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες για μια καλύτερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη παιδεία, για ένα φοιτητικό κίνημα μαζικό, ενωμένο και διεκδικητικό, το οποίο θα παλεύει για τα δικαιώματα των φοιτητών και για ένα καλύτερο αύριο, όπως αξίζει στον κάθε νέο άνθρωπο.
 
Χαράλαμπος Χριστοδούλου Πρόεδρος Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
 
Μήνυμα Καλωσορίσματος
Συμφοιτήτριες και Συμφοιτητές, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην επίσημη ιστοσελίδα της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Φ.Ε.ΠΑΝ. αποτελεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό σώμα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται μέλος στην Φοιτητική Ένωση, αποκτώντας δικαίωμα λόγου και συμμετοχής, σε ότι αφορά την Φοιτητική Ένωση. Ως Φ.Ε.ΠΑΝ συμμετέχουμε σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο Πανεπιστημίου, Σύγκλητο, Συγκλητικές Επιτροπές και Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών) ...περισσότερα