Η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ) ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό σώμα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο γίνεται μέλος στη Φοιτητική Ένωση αποκτώντας δικαίωμα λόγου και συμμετοχής σε ό,τι αφορά την Ένωση. Η εκπροσώπηση των φοιτητών, η προάσπιση των συμφερόντων τους αλλά και η συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές είναι μερικές από τις κύριες διεκδικήσεις της Φοιτητικής Ένωσης σήμερα. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο Πανεπιστημίου, Σύγκλητο, Συγκλητικές Επιτροπές, Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών). Το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης είναι το 21μελες Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγεται κάθε Μάρτιο από τα μέλη της.