Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Καθηγητής Chris Schabel
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής