Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε το 1996. Είναι η κατεξοχήν Σχολή των Γραμμάτων και του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη Σχολή αποτελούν τρία Τμήματα (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και τρία Καθιδρύματα (Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτιστικό Κέντρο, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας).
 
Καθηγητής Martin Hinterberger
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής