Εκτύπωση

Κοσμήτορας:
Καθηγητής Martin Hinterberger

Αναπληρώτρια Κοσμήτορας:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Κωνσταντίνου

Πρόεδρος Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:
Καθηγητής Παντελής Βουτουρής

Εκπρόσωποι Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αντωνία Γιαννούλη
Λέκτορας Μαρίνος Πουργούρης

Πρόεδρος Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Τσακμάκης

Εκπρόσωποι Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημόκριτος Καλτσάς
Λέκτορας Χρίστος Κυριάκου

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:
Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου

Εκπρόσωποι Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρα Ουρανία Κουκά
Λέκτορας Άννα-Αναστασία  Κωνσταντινίδου

Εκπρόσωποι Φοιτητών:
Κυπριανή Κουτσιουμπρή 
Άννα Ξενοφώντος
Κωνσταντίνος Χαψίδης