Εκτύπωση

Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε το 1996. Είναι η κατεξοχήν Σχολή των Γραμμάτων και του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την Φιλοσοφική Σχολή αποτελούν τρία Τμήματα (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και τρία Καθιδρύματα (Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτιστικό Κέντρο, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας).

Προσφέρονται Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στα εξής πτυχία:

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: