ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Ημερομηνία Ανάρτησης
Πρόγραμμα Δια Βιού Μάθηση για απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
18/01/2019
Παρακολούθηση Προπτυχιακών Μαθημάτων απο Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού ΠΚ
Αίτηση για παρακολούθηση μαθημάτων το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 (Ημερ. Υποβολής αίτησης 21 Ιανουαρίου 2019)
 
 18/01/2019
Υψηλότερη-Χαμηλότερη Βαθμολογία Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 04/01/2019
Κουπόνια Σίτισης για Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς – Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 20/12/2018
Πρόγραμμα Εγγραφής Μαθημάτων Φοιτητών Αντιστοιχίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 20/12/2018
Πρόγραμμα Εγγραφών σε Μαθήματα Προπτυχιακών Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 19/12/2018
 
 05/12/2018
Έντυπο Αποδοχής θέσης για Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor) για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 27/11/2018
Προκήρυξη θέσεων για Δευτερεύων Πρόγραμμα Σπουδών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 10/10/2018
 
05/10/2018
 
 03/08/2018
Ανακοίνωση τυχερών φοιτητών της έρευνας μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες διοικητικές  υπηρεσίες 2018 27/04/2018
22/11/2017
19/09/2017
 05/09/2017
01/09/2017
30/08/2017
 
17/05/2017
Ανευρεθέντα Αντικείμενα στην ΥΣΦΜ 11/03/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έντυπο Αποδοχής θέσης για Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor) για το Εαρινό Εξάμηνο  2018/19