Εκτύπωση
  "ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ (OPEN DAY) 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Τμήμα Γαλλικών και Σύγχρονων Γλωσσών
Παρουσίαση Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
 
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
 
Ιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Επιστημών Αγωγής
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Πτυχίο Κοινωνιολογίας
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Πτυχίο Δημοσιογραφίας
Τμήμα Ψυχολογίας
 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Τμήμα Οικονομικών
 
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας