Εκτύπωση
Ανανεωμένο   6/09/2020 
 
 
ΔΟΑΤΑΠ: Αποφάσεις Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) Ελλάδας που ενδέχεται να αφορούν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
         ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   
      
        ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ
 
Ανθρωπιστικών Επιστημών
 DSC1044
Αγγλικών Σπουδών    - Όλα τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών   - Όλα τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Κέντρο Γλωσσών  - Όλα τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά
 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
Βιολογικών Επιστημών
Μαθηματικών και Στατιστικής
Πληροφορικής      
Φυσικής
Χημείας
 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 
Επιστημών της Αγωγής
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Νομικής
Ψυχολογίας
Συμβούλιο Αθλητισμού
 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Οικονομικών
 
Πολυτεχνικής
 
Αρχιτεκτονικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΠΟΛ
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΠΟΛ (Εβδομαδιαίο)
 
Φιλοσοφικής
 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 
Ιατρικής
 
Ιατρική Σχολή