Οι Εθνοφρουροί οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2019 και θα φοιτήσουν το 2020 δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες τώρα.
Θα ενημερωθούν με Ανακοίνωση περι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019
 
(2-12 Ιουλίου 2019) 
 
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)

Πληροφορίες

Σύστημα Πληρωμής Ιατροφαρμακευτκής

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Β'ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(27 - 29 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 14:30)

(Τα αποτελέσματα της Β' Κατανομής Θέσεων θα ανακοινωθούν στις 2 Σεπτεμβρίου 2019)

 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(3-9 Ιουλίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη) 
 
 
 
 

Ενημερωτική Εκδήλωση Νεοεισερχομένων Φοιτητών -

(1 Αυγούστου 2019 - 18:30)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
 
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.