Μήνυμα Καλωσορίσματος

Αγαπητοί/τές φίλοι/φίλες,

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (YΣΦM), σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου!

Η ΥΣΦΜ προσφέρει ένα ευρύ και πολυσύνθετο έργο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την Κοινωνία. Η Υπηρεσία διαχειρίζεται θέματα σπουδών, στέγασης, φοιτητικών δραστηριοτήτων, καθώς και προσωπικής καθοδήγησης και κοινωνικής στήριξης των φοιτητών.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται  προς τους φοιτητές (Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών), η ΥΣΦΜ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

 • Παροχή πληροφοριών για την πολιτική εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
 • Παροχή πληροφοριών για τις εισαγωγικές εξετάσεις, μεταγραφές / δεύτερο πτυχίο
 • Παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα σπουδών,
 • Ετοιμασία προγραμμάτων διδασκαλίας και προγραμμάτων εξετάσεων,
 • Έκδοση πιστοποιητικών σπουδών, αναλυτικών βαθμολογών κ.α., 
 • Συντονισμός / Διαχείριση διενέργειας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα μαθήματα όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου,
 • Συντονισμός των διαδικασιών αποφοίτησης και συμβολή στη διοργάνωση των Τελετών Αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών,
 • Ενημέρωση φοιτητών για Κανόνες Σπουδών και διαχείρισης προβλημάτων φοίτησης.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται  προς τους φοιτητές (Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας), η ΥΣΦΜ υποστηρίζει τους φοιτητές με τα ακόλουθα:

 • Παροχή εμπιστευτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και βοήθεια για θέματα προσωπικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής φύσης καθώς και για θέματα ευημερίας,
 • Παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων,
 • Ενημέρωση και βοήθεια σε θέματα που αφορούν τη ζωή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως η στέγαση, η σίτιση, οι υποτροφίες και τα οικονομικά βοηθήματα,
 • Προγραμματισμός σταδιοδρομίας και ένταξη στην αγορά εργασίας.

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφόρηση και σχετικά έντυπα/ αιτήσεις. Παράλληλα, το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό της Υπηρεσίας παραμένει στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις.

Κλεάνθης Πισσαρίδης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

 

%MCEPASTEBIN%