Αποχαιρετιστήριο μήνυμα αφυπηρέτησης Φίλιππου Παττούρα, Προϊσταμένου ΥΣΦΜ
 
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
 
Όπως ίσως θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, αφυπηρετώ σε λίγες μέρες από τη θέση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), μετά από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας. ...περισσότερα