1. Από ποια τμήματα αποτελείται η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών;
Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών αποτελείται από πέντε τμήματα :

Επίσης, στη Σχολή είναι ενταγμένο το Ωκεανογραφικό Κέντρο.

2. Πού μπορώ να βρω τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των τμημάτων της Σχολής;
Το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει κάθε τμήμα μπορείτε να το βρείτε στους οδηγούς σπουδών, από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καθώς επίσης, και από τις ιστοσελίδες των τμημάτων.

3. Ποια είναι η κοινωνική προσφορά της Σχολής;
Διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων της Σχολής. Πληροφορίες μπορεί το κοινό να βρει τόσο στις ιστοσελίδες των τμημάτων όσο και στον Ημερήσιο Τύπο.

4. Πού μπορεί να βρει πληροφορίες το κοινό για το ερευνητικό έργο που επιτελείται στην Σχολή;
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού της Σχολής, των τελευταίων χρόνων, βρίσκονται συγκεντρωμένες στην ειδική έκδοση Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την οποία επιμελείται το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.