ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κυριάκος Κώστα Νικολάου, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 7/11/1997

Χρυσόστομος Λοϊζου Νικίας, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,22/6/2000

C. R. Rao, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 23/4/2001

† John Argyris, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 16/10/2001

† Δημήτριος Χριστοδούλου, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 31/5/2003

Χρίστος Χ. Παπαδημητρίου, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων, 11/3/2008

Andrew Viterbi, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής, 5/3/10

Αναστάσιος Π. Λεβέντης, Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 17/2/15

Γιώργος Χρίστου, Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 4/3/15