Μήνυμα από την Κοσμητεία της Σχολής
 
Εκ μέρους της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής μας. Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:

  • Βιολογικών Επιστημών
  • Μαθηματικών και Στατιστικής
  • Πληροφορικής
  • Φυσικής και
  • Χημείας
 
Oι επιστήμες αυτές είναι αναντίλεκτα σημαντικές στη σημερινή κοινωνία και αποτελούν οδηγό ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στοιχεία απαραίτητα στη διαμόρφωση και εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας.
 
Εάν αποφασίσετε να ακολουθήσετε ένα πτυχίο στις πιο πάνω επιστήμες, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι στη Σχολή μας θα πάρετε όλα τα κατάλληλα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε με επιτυχία σε οποιεσδήποτε προκλήσεις θα αντιμετωπίσετε στη μελλοντική σας σταδιοδρομία, μέσα σε ένα άκρως απαιτητικό και ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της επιστημονικής ανακάλυψης και της τεχνολογικής εφαρμογής έχει βραχύνει σημαντικά. Ότι έπαιρνε πολλές δεκαετίες για να φτάσει στον τελικό χρήστη χρειάζεται σήμερα μόνο λίγα χρόνια. Αποφοιτώντας από τη Σχολή μας θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ένα από τους ενδιαφέροντες κλάδους των θετικών επιστημών.
 
Η Σχολή μας στελεχώνεται με αξιόλογους καθηγητές που έχουν επιδείξει σημαντικό έργο στη διδασκαλία και στην έρευνα. Στην ερευνητική υποδομή της Σχολής περιλαμβάνονται εργαστήρια με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ο δε συνολικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σήμερα ανέρχεται σε 140, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 22 εκ. ευρώ. Αναφέρεται ότι η σημαντική αυτή χρηματοδότηση καλύπτει ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και προγράμματα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και της Βιομηχανίας. Επίσης, στη Σχολή μας λειτουργούν δύο Ερευνητικές Μονάδες: το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και το Ωκεανογραφικό Κέντρο.
 
Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για τη Σχολή μας η απόκτηση των πρώτων για το Πανεπιστήμιο Κύπρου διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (US Patent No. 7,105,137 B2; European Patent No. 1 475 149 B1) για νέο καταλυτικό σύστημα σε τεχνολογία αέριας αντιρρύπανσης, μετά από έρευνα αρκετών χρόνων στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή του Τμήματος Χημείας Άγγελου Ευσταθίου. Να σημειωθεί ότι το 2008 υπεγράφη συμφωνία με την γερμανική εταιρεία Linde Engineering AG για την εμπορική εκμετάλλευση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
 
Από το 1996 έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή μας 88 Διδακτορικοί φοιτητές, 506 μεταπτυχιακοί φοιτητές με Μάστερ, και 1512 προπτυχιακοί φοιτητές. Οι απόφοιτοι ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής, στην έρευνα, στο δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση και διοίκηση. Σήμερα προσφέρονται από τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 13 προπτυχιακά και 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), όπου ο συνολικός αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 881 και των μεταπτυχιακών στους 334.
 
Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή εισαγωγή, επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Σχολή μας θα συνεχίσει το σημαντικό και πολύπλευρο της έργο στην Έρευνα, τη Διδασκαλία και την Κοινωνική Προσφορά, για διάκριση, αριστεία και για προβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στον Ευρωπαϊκό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο.
 
Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Κοσμήτορας
                    
Καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
Αναπληρωτής Κοσμήτορας